Przez安iat.pl - podr騜e, wyprawy, relacje, turystyka
 
  Informacje

Austria: informacje, artyku造, porady, mapa.


Flaga - Austria

Austria


AUSTRIA
(Republika Austrii)
Stolica: Wiede
Waluta: euro (EUR)
J瞛yk urz璠owy: niemiecki

Przepisy wjazdowe
Obywatele polscy korzystaj z prawa do swobodnego przep造wu os鏏 w ramach Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dokumentem podr騜y uprawniaj帷ym do bezwizowego wjazdu i pobytu do 90 dni (niezale積ie od jego celu) na terytorium Austrii jest paszport b康 dow鏚 osobisty (nowego lub starego wzoru – uwaga: stary wz鏎 obowi您uje tylko do ko鎍a 2007 r.). Przed wyjazdem nale篡 upewni si, czy dokument jest w wystarczaj帷o dobrym stanie i pozwala na stwierdzenie to窺amo軼i (szczeg鏊n uwag w przypadku starszych, ksi捫eczkowych dowod闚 osobistych nale篡 zwr鏂i na aktualno嗆 zdj璚ia).
W przypadku pobytu nie przekraczaj帷ego trzech miesi璚y obywatele UE uzyskuj prawo pobytu w innym pa雟twie cz這nkowskim bez 瘸dnych dodatkowych warunk闚 i formalno軼i, poza konieczno軼i posiadania wa積ego dowodu to窺amo軼i lub paszportu. Prawo swobodnego przemieszczania si i pobytu uzyskuje te cz這nek rodziny obywatela UE, niezale積ie od jego przynale積o軼i pa雟twowej.
Ograniczenia swobodnego przemieszczania si i pobytu mog mie miejsce jedynie z uwagi na zasady polityki bezpiecze雟twa i zdrowia publicznego. Zakaz wjazdu do Austrii pozostaje aktualny w stosunku do os鏏, kt鏎e wydalono na mocy decyzji s康u.
Od 1 stycznia 2006 r., zgodnie z now ustaw o osiedlaniu si i pobycie, prawo do pobytu w Austrii powy瞠j 3 miesi璚y przys逝guje jedynie tym obywatelom UE/EOG, kt鏎zy:
• 1) pracuj w Austrii lub prowadz w豉sn dzia豉lno嗆 gospodarcz, lub
• 2) posiadaj dla siebie oraz cz這nk闚 swojej rodziny pe軟e ubezpieczenie zdrowotne oraz udowodni, 瞠 dysponuj wystarczaj帷ymi 鈔odkami finansowymi na pobyt, tak 瞠 nie b璠 musieli korzysta podczas pobytu w Austrii z pomocy spo貫cznej, lub
• 3) kszta販 si w publicznych lub prywatnych szko豉ch i spe軟iaj warunki okre郵one w punkcie 2.
Pobyt powy瞠j 90 dni. Osoby zamierzaj帷e pozosta w Austrii na pobyt d逝窺zy ni 90 dni s obowi您ane, w ci庵u 3 miesi璚y od przybycia, zg這si si w odpowiednim urz璠zie (w Wiedniu – referat MA 20, w pozosta造ch krajach zwi您kowych: Bezirkshauptmannschaft, Magistrat lub Landesregierungsamt), kt鏎y po stwierdzeniu spe軟ienia powy窺zych warunk闚 wydaje potwierdzenie zg這szenia (Anmeldebescheinigung). Potwierdzenie zg這szenia jest jednocze郾ie dokumentem potwierdzaj帷ym sta造 pobyt w Austrii obywatela pa雟twa cz這nkowskiego UE/EOG.
Obywatele polscy, kt鏎zy zamierzaj podj望 prac w Austrii, obowi您ani s posiada pozwolenie na prac, o kt鏎e zwykle wyst瘼uje pracodawca. Bli窺ze informacje mo積a uzyska w Austriackim Urz璠zie Pracy (Arbeitsmarktservice – www.ams.or.at) oraz na stronach www.wien.polemb.net i www.help.gv.at.

Przepisy celne
Przepisy celne s zgodne z norm unijn. Turyst闚 obowi您uj ograniczenia dotycz帷e wwozu ilo軼i zakupionych i przewo穎nych towar闚 przeznaczonych do osobistego u篡tku i nie podlegaj帷ych odsprzeda篡. Okre郵enie „do u篡tku osobistego” obejmuje przeznaczenie przewo穎nych towar闚 na prezenty, lecz ich sprzeda jest naruszeniem prawa i grozi ich konfiskat oraz dodatkow kar. Przewo穎ne towary uznaje si za przeznaczone „do u篡tku osobistego”, je瞠li nie przekraczaj okre郵onych ilo軼i, np. papierosy – 200 szt., cygaretki – 400 szt., cygara – 200 szt., tyto – 1 kg, spirytus – 10 l, wino ze zwi瘯szon zawarto軼i alkoholu (np. sherry, porto) – 20 l, wino – 90 l (w tym maksymalnie 60 l wina musuj帷ego), piwo – 110 l. Osoby poni瞠j 17. roku 篡cia nie mog przewozi wyrob闚 alkoholowych ani tytoniowych.

Przepisy prawne
Posiadanie narkotyk闚 jest zagro穎ne kar pozbawienia wolno軼i. Wyj徠ek stanowi mog niekt鏎e grupy lek闚 zawieraj帷ych substancje psychotropowe, powszechnie stosowane przy leczeniu okre郵onego typu schorze. Turysta powinien je zadeklarowa na przej軼iu granicznym przed wjazdem do Austrii.

Meldunek
Cudzoziemiec obowi您any jest zameldowa si w ci庵u 3 dni od daty przybycia na terytorium Austrii. Tury軼i zatrzymuj帷y si w hotelach lub schroniskach maj obowi您ek w ci庵u 24 godzin zg這si sw鎩 pobyt i zarejestrowa si w ksi璕ach go軼i. Organem meldunkowym s urz璠y dzielnicowe i gminne. Aby uzyska zameldowanie, nale篡 wype軟i formularz meldunkowy oraz okaza paszport lub dow鏚 osobisty. Przed wyjazdem z Austrii nale篡 si wymeldowa. Przepisy przewiduj kar grzywny do 726 EUR za niedope軟ienie b康 nieterminowe dope軟ienie obowi您ku meldunkowego. Nie wnosi si natomiast 瘸dnych op豉t meldunkowych.

Ubezpieczenie
Polisy polskich towarzystw ubezpieczeniowych honoruje si w zakresie, w jakim zosta造 zawarte. W Austrii nie ma obowi您ku ubezpiecze osobowych, jednak ze wzgl璠u na bardzo wysokie koszty leczenia i pobytu w szpitalu zalecane jest posiadanie polisy ubezpieczenia zdrowotnego, kt鏎e pokrywa zar闚no koszty ewentualnego leczenia szpitalnego, jak i transportu chorego do Polski.
Osoby op豉caj帷e sk豉dki na NFZ maj prawo do skorzystania w Austrii z opieki medycznej w ramach ubezpieczenia. Nale篡 przy tym pami皻a, 瞠 nie ka盥y rodzaj pomocy medycznej jest dost瘼ny w ramach ubezpieczenia NFZ, m. in. osoby, kt鏎e nie posiadaj odpowiednich ubezpiecze, b璠 obci捫ane kosztami tzw. akcji ratunkowych (przyjazd karetki, dow霩 do szpitala itp.). Udaj帷 si do lekarza lub szpitala, nale篡 mie dokument potwierdzaj帷y fakt ubezpieczenia: Europejsk Kart Ubezpieczenia Zdrowotnego (w przypadku wyjazd闚 turystycznych) lub odpowiedni formularz typu E, kt鏎y nale篡 pobra przed wyjazdem z Polski z w豉軼iwego oddzia逝 NFZ (w przypadku oddelegowania czy pracy). Przed wizyt u lekarza nale篡 taki formularz zarejestrowa w kasie chorych (Gebietskrankenkasse), kt鏎a wyda za鈍iadczenie o prawie do nieodp豉tnej pomocy medycznej. W przypadku Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego przys逝guje jednak ograniczony zakres 鈍iadcze zdrowotnych: s to tylko 鈍iadczenia niezb璠ne z medycznego punktu widzenia (najcz窷ciej dla unikni璚ia sytuacji, w kt鏎ej by這by si zmuszonym do powrotu do Polski, aby uzyska niezb璠n pomoc medyczn).

Szczepienia, s逝瘺a zdrowia
Nie istniej zagro瞠nia sanitarno-epidemiologiczne, nie ma problem闚 z dost瘼em do opieki medycznej. Wizyta u internisty kosztuje ok. 60 EUR. Cena jednej doby szpitalnej wynosi od 500 do 1000 EUR (na oddzia豉ch intensywnej opieki medycznej mo瞠 by wy窺za). Poziom opieki medycznej jest wysoki.

Informacje dla kierowc闚
Mi璠zynarodowe prawo jazdy nie jest obowi您kowe. Osoby, kt鏎e nie uko鎍zy造 18. roku 篡cia, nie mog prowadzi pojazd闚 mechanicznych, nawet je郵i maj prawo jazdy. Na autostradach i drogach szybkiego ruchu bezwzgl璠nie wymagana jest tzw. winieta, czyli nalepka potwierdzaj帷a wniesienie op豉ty za korzystanie z p豉tnych dr鏬. Ceny winiet w 2007 r. wynosz:
• dla jedno郵ad闚 (kategoria A): roczna – 29 EUR, 2-miesi璚zna – 10,90 EUR, 10-dniowa – 4,30 EUR;
• dla samochod闚 do 3,5 t (kategoria B): roczna – 72,60 EUR (wa積a przez 14 miesi璚y: od 1 grudnia 2006 r. do 31 stycznia 2008 r.), 2-miesi璚zna – 21,80 EUR, 10-dniowa – 7,60 EUR.
Brak naklejonej we w豉軼iwym miejscu przedniej szyby samochodu winiety grozi obowi您kowym wykupieniem jednodniowej winiety w wysoko軼i 120 EUR. Niezatrzymanie pojazdu do kontroli b康 manipulacje z przyklejaniem winiety gro膨 grzywn do 4000 EUR. Winiety s do nabycia na austriackich stacjach benzynowych, a tak瞠 w oddzia豉ch PZM w Polsce, na przej軼iach granicznych po逝dniowej Polski oraz na niekt鏎ych stacjach paliw. Na pewnych odcinkach autostrad oraz dr鏬 szybkiego ruchu obowi您uj ponadto dodatkowe op豉ty za przejazd (np. tunelem).
Tury軼i poruszaj帷y si samochodami powinni liczy si z drobiazgowymi kontrolami stanu technicznego pojazd闚 (szczeg鏊nie wa積e: ogumienie, hamulce oraz posiadanie apteczki, tr鎩k徠a ostrzegawczego oraz odblaskowej kamizelki, a w zimie tak瞠 豉鎍uch闚). Za z造 stan techniczny pojazdu lub brak podstawowego wyposa瞠nia gro膨 wysokie mandaty lub zatrzymanie tablic rejestracyjnych, a nawet samochodu. Rygorystycznie egzekwowany jest obowi您ek przestrzegania ograniczenia pr璠ko軼i na drogach (dozwolona pr璠ko嗆 na obszarze zabudowanym wynosi 50 km/godz., poza obszarem zabudowanym – 100 km/godz., na autostradach – 130 km/godz.). Egzekwowany jest obowi您ek zapinania pas闚 bezpiecze雟twa na wszystkich siedzeniach samochodu. Dopuszczalna zawarto嗆 alkoholu we krwi kierowcy to 0,5 promila. Kierowca z wi瘯sz zawarto軼i alkoholu we krwi mo瞠 zosta ukarany mandatem lub kilkumiesi璚znym pozbawieniem wolno軼i, nawet je郵i nie doprowadzi do kolizji. Na terenie Austrii obowi您uje u篡wanie przez ca造 rok 鈍iate mijania lub innych odpowiednich 鈍iate dziennych (za 鈍iat這 dzienne nie uznaje si 鈍iat豉 drogowego, postojowego czy przeciwmgielnego). Obowi您uje zakaz rozmawiania podczas jazdy przez telefon kom鏎kowy bez zestawu g這郾om闚i帷ego. Dodatkowe informacje dla kierowc闚 mo積a znale潭 na stronie internetowej: www.oeamtc.at.
Od pojazd闚 o dopuszczalnej masie ca趾owitej ponad 3,5 t pobierana jest op豉ta w systemie elektronicznym za ka盥y przejechany kilometr na autostradzie czy drodze szybkiego ruchu. Wszystkie autobusy i ci篹ar闚ki musz mie w tym celu zainstalowane na przedniej szybie specjalne urz康zenia zwane GO-Box. W aparaty te mo積a si zaopatrzy w ok. 220 punktach na terenie Austrii, takich jak stacje paliw czy punkty sprzeda篡 winiet dla samochod闚 osobowych. Dodatkowe informacje mo積a znale潭 na stronie internetowej www.go-maut.at. Ponadto wszystkie pojazdy o masie ca趾owitej przekraczaj帷ej 3,5 t (samochody ci篹arowe i autobusy) w okresie od 15 listopada do 15 marca musz u篡wa opon zimowych oraz 豉鎍uch闚. Je郵i turysta nie ma 鈔odk闚 p豉tniczych na op豉cenie mandatu, s逝瘺y graniczne lub policja mog pobra do depozytu, jako zabezpieczenie na poczet kary, przedmiot o warto軼i zbli穎nej do wysoko軼i wymierzonej kary. Funkcjonariusz jest w闚czas obowi您any do wydania odpowiedniego pokwitowania i poinformowania o sposobie odzyskania depozytu. Nale篡 pami皻a, 瞠 austriackie s逝瘺y graniczne dysponuj pe軟ymi uprawnieniami policyjnymi, z mo磧iwo軼i nak豉dania mandat闚, zatrzymania prawa jazdy oraz zatrzymania w areszcie.

Podr騜owanie po kraju
Nie ma szczeg鏊nych ogranicze w swobodnym poruszaniu si po kraju.

Bezpiecze雟two
Nie ma szczeg鏊nego zagro瞠nia przest瘼czo軼i, zdarzaj si jednak kradzie瞠 pieni璠zy i dokument闚 (zw豉szcza w wi瘯szych miastach).

安i皻a
W niedziele i 鈍i皻a sklepy w Austrii s zamkni皻e. Dni 鈍i徠eczne to: Nowy Rok, 6 stycznia, 1 maja, 15 sierpnia, 26 pa寮ziernika, 1 listopada, 8 grudnia (wi瘯szo嗆 sklep闚 jest otwarta), Bo瞠 Narodzenie 25–26 grudnia oraz 鈍i皻a ruchome, czyli – w 2007 r. – Wielkanoc 8–9 kwietnia, Wniebowst徙ienie – 17 maja, 安i皻a Zes豉nia Ducha 安i皻ego – 27–28 maja, Bo瞠 Cia這 – 7 czerwca.

Przydatne informacje:

• W razie wypadku lub innego zdarzenia wymagaj帷ego interwencji nale篡 powiadomi policj (tel. 133), stra po瘸rn (tel. 122) lub pogotowie ratunkowe (tel. 144). Po陰czenia te s bezp豉tne. W Wiedniu mo積a r闚nie skorzysta z pomocy medycznej pod numerem tel. 141 (op豉ty pobierane za pomoc medyczn s znacznie ni窺ze ni za pomoc pogotowia ratunkowego). Dzia豉 tak瞠 uniwersalny numer pomocy – tel. 112, pod kt鏎y mo積a dzwoni w ka盥ej sprawie.
• Urz璠y w Austrii s otwarte od poniedzia趾u do pi徠ku, przy czym godziny ich otwarcia s r騜ne. Wi瘯szo嗆 urz璠闚 przyjmuje interesant闚 od 8.00 do 12.00. We czwartki niekt鏎e urz璠y s otwarte r闚nie po po逝dniu.
• Banki s z regu造 czynne od poniedzia趾u do pi徠ku od 8.00 do 15.00, a w czwartki do 17.00 (z przerwami na lunch 12.30–13.30). Sie bankomat闚 jest rozbudowana i funkcjonuje sprawnie.


毒鏚這: Ministerstwo Spraw Zagranicznych


Dodaj swoj opini o kraju:

twoje imi:
twoja opinia:


Opinie u篡tkownik闚 o kraju:


  Mapapowi瘯sz 


  Artyku造

  Budapeszt, Bratys豉wa, Wiede
ocena: 3.16
autor: kefirm
Grossglockner 2:1 Relacja z wyprawy
ocena: 4.71
autor: tese112
 
© przezswiat.pl

zaprzyja幡ione strony: blogi z podr騜y, smspower.pl - darmowa bramka sms