PrzezŚwiat.pl - podróże, wyprawy, relacje, turystyka
 
  Informacje

Mołdawia: informacje, artykuły, porady, mapa.


Flaga - Mołdawia

Mołdawia


MOŁDOWA
(Republika Mołdowy)
Stolica: Kiszyniów
Waluta: lej mołdawski (MDL), 1 MDL = 100 bani;
1 USD = ok. 13 MDL (kurs z końca 2006 r.)
Język urzędowy: mołdawski (tożsamy z rumuńskim)
Inne języki: rosyjski, ukraiński

Wiza, przepisy wjazdowe
Obywatele RP mogą przebywać w Mołdowie bez wiz do 90 dni. Przy wjeździe do tego kraju termin ważności paszportu winien być dłuższy od zamierzonego okresu pobytu; nie ma jednak ustalonego minimalnego okresu ważności. Nie ma formalnego obowiązku posiadania biletu powrotnego, jednakże władze graniczne mogą zażądać okazania go. Przy przekraczaniu granicy wymagane jest posiadanie 30 USD na każdy dzień pobytu, nie mniej jednak niż 150 USD. Przy pobytach przekraczających 3 miesiące należy uzyskać pozwolenie na pobyt czasowy.
Na niektórych przejściach granicznych na wschodniej i południowej granicy nie ma punktów kontroli granicznej Republiki Mołdowy. Między wschodnim brzegiem Dniestru a granicą Ukrainy rozciąga się terytorium tzw. Republiki Naddniestrzańskiej – separatystycznego regionu, który oderwał się w wyniku zbrojnego konfliktu od Kiszyniowa. Chociaż region ten ma wszystkie atrybuty państwa – własnego prezydenta, własny rząd, parlament, własne siły zbrojne i policję, własną walutę, flagę, hymn i godło – nie jest uznawany przez społeczność międzynarodową za niepodległy organizm państwowy. Przy przekraczaniu „granicy” między terytorium kontrolowanym przez władze Mołdowy a Naddniestrzem należy liczyć się z kontrolą paszportową, celną, ewentualnie kontrolą stacjonujących nad Dniestrem sił pokojowych. W Republice Naddniestrzańskiej obowiązuje odrębne ustawodawstwo, w tym przepisy meldunkowe. Cudzoziemiec obowiązany jest do zarejestrowania się w Wydziale Wizowo-Rejestracyjnym (OWIR) w ciągu 24 godzin od przekroczenia granicy. Niedopełnienie obowiązku meldunkowego grozi grzywną w wysokości ok. 750 USD.
Uwaga: Ambasada RP w Kiszyniowie przestrzega obywateli polskich przed podróżami do Naddniestrza. Polacy, którzy na terenie tej separatystycznej republiki wejdą w kolizję z tamtejszym wymiarem sprawiedliwości, praktycznie nie mogą liczyć na pomoc i opiekę konsularną polskiej placówki w Kiszyniowie. Polska uważa Naddniestrze za integralną część Mołdowy, natomiast władza Republiki Mołdowy nie rozciąga się na obszar tej prowincji. Miejscowe służby graniczne i celne pod byle pretekstem wymuszają od cudzoziemców opłaty za rzekome naruszenia tamtejszych przepisów. Wobec takiej samowoli naddniestrzańskiej policji, służb celnych i granicznych władze Mołdowy nie mają możliwości reagowania. Rada Najwyższa Naddniestrza podjęła decyzję, że z początkiem 2007 r. cudzoziemcy podróżujący tranzytem lub udający się do Naddniestrza będą uiszczać „opłaty migracyjne” w wysokości 0,63 USD.

Przepisy celne
Nie ma ograniczeń w przywożeniu, wywożeniu i wymianie walut. Jednakże warunkiem koniecznym jest zadeklarowanie na granicy posiadanej kwoty pieniędzy. Ilość wywożonych pieniędzy nie może przekraczać kwoty zadeklarowanej i posiadanej przy wjeździe. Próby wywiezienia pieniędzy nie zgłoszonych przy wjeździe są traktowane przez władze jak przemyt, co grozi karą pozbawienia wolności do 2 lat. Obowiązujące przepisy celne nie odbiegają od ogólnie przyjętych standardów.

Meldunek
Przyjeżdżający do Republiki Mołdowy na okres do 90 dni mają obowiązek zameldować się w komisariacie policji w miejscu pobytu. Meldunku należy dokonać w ciągu pierwszych 3 dni od przyjazdu. Policja, dokonując rejestracji, decyduje o ewentualnym powiadomieniu Biura Imigracji.

Ubezpieczenie
Honorowane są międzynarodowe polisy polskich towarzystw ubezpieczeniowych, jeżeli swym zasięgiem obejmują Republikę Mołdowy. Ubezpieczenia osobowe nie są wymagane, natomiast ubezpieczenie komunikacyjne OC jest obowiązkowe. Istnieje możliwość ubezpieczenia się w miejscowych towarzystwach.

Szczepienia, służba zdrowia
Nie są wymagane szczepienia ochronne. Występuje jednak zagrożenie cholerą, dyfterytem, żółtaczką zakaźną. Obowiązuje zakaz kąpieli w wielu zbiornikach wodnych, jak jeziora i stawy, gdyż stwierdzono w nich obecność zarazków cholery. Woda w sieci wodociągowej nie nadaje się do bezpośredniego spożycia. Opieka lekarska jest płatna i na niewysokim poziomie. W większych miastach czynne są prywatne kliniki o niskim standardzie. Przeciętna cena wizyty lekarskiej wynosi ok. 100 MDL.

Informacje dla kierowców
Międzynarodowe prawo jazdy nie jest wymagane. Przy wjeździe samochodem pobierane są następujące opłaty:
• opłata ekologiczna: samochody osobowe na 24 godz. – 22 MDL (ok. 1,5 EUR), na 15 dni – 34 MDL (ok. 2 EUR), na 30 dni – 45 MDL (ok. 3 EUR); samochody ciężarowe i autobusy na 24 godz. – 27 MDL (ok. 2 EUR), na 15 dni – 40 MDL (ok. 2,5 EUR), na 30 dni – 54 MDL (ok. 3,5 EUR);
• opłata za wjazd: samochody osobowe – 5 EUR, samochody ciężarowe – muszą mieć specjalne zezwolenie na wjazd (carnet), wówczas nie płacą nic; jeśli go nie mają, mogą wykupić je na granicy (koszt 30 EUR); oprócz tego za wjazd płaci się 25 EUR plus 0,25 EUR za kilometr. Autobusy przy wjeździe muszą mieć zezwolenie na wjazd (CFP): do 11 miejsc – 15 EUR plus 0,005 EUR/km, od 12 do 17 miejsc – 20 EUR plus 0,1 EUR/km, od 18 do 24 miejsc – 30 EUR plus 0,15 EUR/km, od 25 do 40 miejsc – 40 EUR plus 0,20 EUR/km, ponad 40 miejsc – 45 EUR plus 0,25 EUR/km.
Należy unikać jazdy samochodem o zmierzchu i nocą – na drogach często spotyka się nie oświetlone pojazdy, w tym furmanki. Czasem nawierzchnia dróg gwałtownie zmienia się z dobrej na bardzo nierówną, przez co można uszkodzić zawieszenie samochodu. W miastach oświetlone są, i to nie zawsze, tylko główne ulice. Dozwolona prędkość na obszarze zabudowanym to 60 km/godz., na nie zabudowanym – 90 km/godz. Sieć stacji benzynowych jest wciąż rozbudowywana i jest w zasadzie wystarczająca. Najlepiej tankować na dużych, budzących zaufanie stacjach, gdzie z reguły paliwo jest dobrej jakości, takich jak PETROM, TIREX, ŁUKOIL. Sieć warsztatów naprawczych jest poza Kiszyniowem dosyć rzadka. Zwiększa się liczba przydrożnych restauracji i barów. Podróżujący na obcych numerach rejestracyjnych muszą się liczyć z częstymi kontrolami policji drogowej.

Podróżowanie po kraju
Nie ma ograniczeń, jednak ze względu na zły stan dróg, złe oznakowanie, a także nieprzestrzeganie zasad ruchu drogowego przez miejscowych kierowców poruszanie się po drogach publicznych może być znacznym problemem i nierzadko zagrożeniem. Między miastami działa sieć połączeń kolejowych i autobusowych. Sieć kolejowa jest bardzo słabo rozwinięta, a pociągi kursują bardzo wolno (pociąg jadący z Warszawy trasę od północnej granicy Republiki Mołdowy przez Ungheni do Kiszyniowa pokonuje w ciągu 10 godz.).

Bezpieczeństwo
Zagrożenie przestępczością jest podobne jak w sąsiedniej Ukrainie. W miejscach zatłoczonych, w trolejbusach i mikrobusach należy uważać na złodziei kieszonkowych.

Święta
Dni wolne od pracy to: Nowy Rok, 7–8 stycznia – Prawosławne Boże Narodzenie, 8 marca – Dzień Kobiet, 1 maja – Święto Pracy, 9 maja – Dzień Zwycięstwa, 27 sierpnia – Święto Niepodległości, 31 sierpnia – Święto Języka Mołdawskiego, oraz święta ruchome: Wielkanoc, tydzień po prawosławnej Wielkanocy – Święto Zmarłych.


Przydatne informacje:

• Z uwagi na zdarzające się kradzieże i oszustwa walutę należy wymieniać w kantorach, których jest stosunkowo dużo. Większość kantorów, podobnie jak banki, pracuje od 10.00 do 18.00; niektóre, szczególnie w dużych miastach, pracują non stop. Przed wymianą należy sprawdzić kurs walut w kilku kantorach, ponieważ może się on znacznie różnić. Niektóre kantory, oferujące atrakcyjny na pierwszy rzut oka kurs wymiany, pobierają 2-procentową prowizję niwelującą różnicę.
• Sklepy otwarte są różnie – często do godziny 18.00, z wyjątkiem Kiszyniowa i większych miast, gdzie niektóre centra handlowe pracują do 21.00 i dłużej. Popularne są bazary, na których można kupić prawie wszystko. Bazary pracują w lecie od 8.00 do 17.00, a w zimie od 8.00 do zmierzchu. Ich stan sanitarny jest nie najlepszy, dlatego trzeba z rozwagą kupować tam produkty spożywcze – o czym niejednokrotnie przypominały miejscowe media.
• Produkty z importu, zarówno spożywcze, jak i przemysłowe, są z reguły droższe, nieraz znacznie droższe niż w Polsce.
• W miastach najdogodniejszym środkiem komunikacji są mikrobusy, łatwo dostępne i tanie. W dużych miastach dobrze działa sieć komunikacji trolejbusowej.
• Przykładowe ceny: bilet do teatru kosztuje 20–50 MDL, nocleg w hotelu średniej klasy – od 400 do 600 MDL, w hotelu czterogwiazdkowym od 80 do 150 USD.


Źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych


Dodaj swoją opinię o kraju:

twoje imię:
twoja opinia:


Opinie użytkowników o kraju:


  Mapapowiększ 

© przezswiat.pl

zaprzyjaźnione strony: blogi z podróży, smspower.pl - darmowa bramka sms