Przez安iat.pl - podr騜e, wyprawy, relacje, turystyka
 
  Informacje

S這wacja: informacje, artyku造, porady, mapa.


Flaga - S這wacja

S這wacja


SΜWACJA
(Republika S這wacka)
Stolica: Bratys豉wa
Waluta: korona s這wacka (SKK);
1 EUR = 34,87 SKK; 1 USD = 26,43 SKK;
1 PLN = 9,18 SKK (15.12.2006 r.)
J瞛yk urz璠owy: s這wacki
Inne j瞛yki: w璕ierski

Przepisy wjazdowe
Obywatele polscy korzystaj z prawa do swobodnego przep造wu os鏏 w ramach Unii Europejskiej. Dokumentem podr騜y uprawniaj帷ym do bezwizowego wjazdu i pobytu (niezale積ie od jego celu) na terytorium Republiki S這wackiej do 90 dni jest paszport b康 dow鏚 osobisty (starego i nowego wzoru – ten drugi obowi您uje tylko do ko鎍a 2007 r.). Przed wyjazdem nale篡 si upewni, czy dokument jest w wystarczaj帷o dobrym stanie technicznym i pozwala na stwierdzenie to窺amo軼i (szczeg鏊n uwag w przypadku starszych, ksi捫eczkowych dowod闚 osobistych nale篡 zwr鏂i na aktualno嗆 zdj璚ia).
Obowi您uje przepis, 瞠 cudzoziemiec wje盥瘸j帷y na terytorium S這wacji powinien mie 3250 SKK (dzieci do 16. roku 篡cia – po這w tej kwoty) lub ich r闚nowarto嗆 w dowolnej walucie wymienialnej na ka盥y dzie pobytu. Od obywateli UE wym鏬 ten jest egzekwowany tylko w wyj徠kowych przypadkach. Dokument potwierdzaj帷y wykupienie 鈍iadcze turystycznych (op豉cone noclegi, wy篡wienie, pobyt w sanatorium itp.) cz窷ciowo zwalnia z tego wymogu.
Obywatel Unii Europejskiej zamierzaj帷y przebywa w Republice S這wackiej d逝瞠j ni trzy miesi帷e sk豉da osobi軼ie we w豉軼iwym oddziale Policji ds. Cudzoziemc闚 (Cudzineck pol獳ia) wniosek o rejestracj pobytu, je郵i: a) jest zatrudniony, b) prowadzi dzia豉lno嗆 gospodarcz, c) ucz瘰zcza do szko造 pa雟twowej lub uznanej przez pa雟two, d) posiada 鈔odki finansowe na utrzymanie na czas pobytu oraz ubezpieczenie zdrowotne na terytorium Republiki S這wackiej, lub e) istnieje przypuszczenie, 瞠 podejmie prac. Do wniosku o rejestracj nale篡 do陰czy dokument podr騜y.

Przepisy celne
Zgodne z norm unijn.

Przepisy prawne
Niezastosowanie si do polece funkcjonariuszy policji, zanieczyszczenie miejsca publicznego, naruszenie ciszy nocnej i wywo豉nie zgorszenia w miejscu publicznym zagro穎ne s mandatem do wysoko軼i 1000 SKK. Coraz cz窷ciej mo積a spotka si z zakazem palenia wyrob闚 tytoniowych w miejscach publicznych. Palenie papieros闚 w poci庵u, autobusie, na przystanku autobusowym, na krytych peronach, w o鈔odkach kultury, zamkni皻ych obiektach sportowych, w przestrzeni publicznej urz璠闚, sklep闚, muze闚, kin itp. zagro穎ne jest mandatem do 5000 SKK. W ka盥ej sytuacji o wysoko軼i mandatu decyduje policjant, kt鏎y mo瞠 odst徙i od wymierzenia kary finansowej i poprzesta na pouczeniu.
Policja mo瞠 w dowolnej sytuacji poprosi o okazanie dowodu to窺amo軼i. W przypadku odmowy wylegitymowania si lub braku dokument闚 policja ma prawo zabra legitymowanego na posterunek, gdzie powinna zosta sprawdzona to窺amo嗆.

Meldunek
Obywatel Unii Europejskiej w ci庵u 10 dni roboczych od wjazdu na terytorium S這wacji powinien dokona meldunku w miejscowym oddziale Policji ds. Cudzoziemc闚, podaj帷 dzie rozpocz璚ia pobytu, miejsce pobytu oraz przewidywan d逝go嗆 pobytu, je瞠li obowi您kowi takiemu nie podlega osoba udzielaj帷a noclegu (hotel, pensjonat, w豉軼iciel kwatery prywatnej).

Ubezpieczenie
S這wackie s逝瘺y graniczne mog 膨da okazania potwierdzenia wykupienia polisy ubezpieczeniowej pokrywaj帷ej koszty leczenia, transportu, bada itp. W przypadku braku ubezpieczenia mog odm闚i wjazdu.

Szczepienia, s逝瘺a zdrowia
W Republice S這wackiej nie wyst瘼uje zagro瞠nie sanitarno-epidemiologiczne, wobec czego nie s wymagane dodatkowe szczepienia. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) umo磧iwia obywatelom polskim korzystanie z opieki medycznej na takich samych warunkach, na jakich korzystaj z niej obywatele s這waccy. EKUZ nie pokrywa koszt闚 transportu chorego do Polski. Podr騜uj帷ym na S這wacj zaleca si wykupienie dodatkowych ubezpiecze prywatnych, kt鏎e w razie konieczno軼i pokryj koszty leczenia w szerszym zakresie, jak r闚nie koszty opieki medycznej w prywatnych szpitalach i klinikach oraz koszty transportu medycznego.
Od 1.07.2006 r. s這wackie G鏎skie Pogotowie Ratunkowe (Horsk zachrann slu鞍a) wprowadzi這 op豉ty za przeprowadzane akcje ratownicze. Op豉tom podlega „techniczna“ strona akcji ratowniczej, tj. przybycie ratownik闚 na miejsce wypadku, u篡cie skutera 郾ie積ego, samochodu lub helikoptera. Bezp豉tne jest udzielenie pomocy medycznej. Wprowadzenie op豉t nie dotyczy akcji na stokach narciarskich, na kt鏎ych za bezpiecze雟two narciarzy i ewentualne akcje ratownicze odpowiedzialny jest zarz康zaj帷y stokiem. Za udzielon pomoc p豉c ci narciarze, kt鏎zy odnie郵i obra瞠nia poza wyznaczonymi trasami narciarskimi. Orientacyjna wysoko嗆 op豉t: nieskomplikowana akcja ratownicza 3500–4000 SKK (ok. 370–430 PLN), bardziej skomplikowane akcje ratownicze w wy窺zych partiach g鏎 7500–13000 SKK (800–1400 PLN), akcje ratownicze na terenach wysokog鏎skich, d逝gotrwa貫 poszukiwania zaginionych, wydobywanie zasypanych przez lawiny – ponad 100 000 SKK (ponad 10 500 PLN). Cztery s這wackie firmy ubezpieczeniowe (Allianz, Union, Kooperativa i Generali) oferuj ubezpieczenie koszt闚 akcji ratowniczej Horskiej slu鞍y (10–20 SKK dziennie, rocznie do 500 SKK). Ubezpieczenie mo積a wykupi w hotelach, siedzibach Horskiej slu鞍y oraz w biurach informacji turystycznej. Koszty akcji ratowniczych Horskiej z塶hrannej slu鞍y pokrywaj wykupione w polskich firmach ubezpieczeniowych specjalistyczne ubezpieczenia obejmuj帷e turystyk g鏎sk, wspinaczk, alpinizm itp. Ubezpieczenie pokrywa musi koszty poszukiwa i ratownictwa. Koszty leczenia pokrywa ubezpieczenie zdrowotne. Warunkiem udzielenia bezp豉tnej pomocy medycznej jest przed這瞠nie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Informacje dla kierowc闚
Zielona karta nie jest dokumentem obowi您kowym przy wje寮zie samochodem na S這wacj. Nadal mo瞠 ona s逝篡 jako mi璠zynarodowy dow鏚 ubezpieczenia, kt鏎y w razie wypadku u豉twia uzyskanie odszkodowania. Mi璠zynarodowe prawo jazdy nie jest wymagane. Osoba, kt鏎a nie uko鎍zy豉 18. roku 篡cia, nie mo瞠 prowadzi pojazd闚 mechanicznych mimo posiadanego prawa jazdy. Brak wa積ego prawa jazdy karany jest mandatem do wysoko軼i 7000 SKK. Brak nalepki „PL" karany jest cz瘰to mandatem. Pieszy ma bezwzgl璠ne pierwsze雟two na przej軼iu. Obowi您uje jazda z zapi皻ymi pasami bezpiecze雟twa (tak瞠 na tylnych siedzeniach) oraz zakaz u篡wania telefonu kom鏎kowego przez kierowc w trakcie jazdy.
Przejazd s這wackimi autostradami i drogami ekspresowymi (a dla samochod闚 ci篹arowych tak瞠 niekt鏎ymi drogami I klasy) jest p豉tny. Ceny winiet (dialni鋝 nalepka):
• dla pojazd闚 do 3,5 t (wa積a odpowiednio: dzie, tydzie, miesi帷, rok) – brak/150 SKK/300 SKK /1100 SKK;
• dla pojazd闚 od 3,5 do 12 t – 260 SKK/1100 SKK/ 2600 SKK/13 500 SKK;
• dla pojazd闚 powy瞠j 12 t – 300 SKK/1200 SKK/3000 SKK/28 000 SKK.
Winiety mo積a kupi na przej軼iach granicznych, wi瘯szych stacjach benzynowych i w urz璠ach pocztowych. Wysoko嗆 mandatu za brak winiety to trzykrotno嗆 op豉ty rocznej dla danego typu pojazdu. Stosowana jest r闚nie kara administracyjna – wielokrotno嗆 mandatu. Dozwolona maksymalna pr璠ko嗆 w terenie zabudowanym to 60 km/godz., poza terenem zabudowanym 90 km/godz. i na autostradzie 130 km/godz. Od 15 pa寮ziernika do 15 marca obowi您kowa jest jazda z w陰czonymi 鈍iat豉mi mijania. Jazda bez w陰czonych 鈍iate karana jest mandatem do 2000 SKK.
Przekroczenie pr璠ko軼i o mniej ni 40 km/godz. karane jest mandatem w wysoko軼i do 2000 SKK, a o ponad 40 km/godz. – do 7000 SKK. Wykroczenie przeciwko og鏊nie obowi您uj帷ym przepisom ruchu drogowego karane jest mandatem w wysoko軼i do 2000 SKK. Dopuszczalna zawarto嗆 alkoholu we krwi kierowcy: 0,00 promila. Ka盥y kieruj帷y, kt鏎y odm闚i poddania si badaniu na zawarto嗆 alkoholu we krwi, traktowany jest jak osoba b璠帷a pod wp造wem alkoholu. Zawarto嗆 alkoholu do 1 promila we krwi kierowcy karana jest mandatem do 10 000 SKK, a ponad 1 promil – do 15 000 SKK. Nale篡 zwr鏂i uwag na w豉軼iwe parkowanie samochodu. Zaostrzone zosta造 kontrole prowadzone zar闚no przez policj, jak i stra miejsk, co w konsekwencji prowadzi do za這瞠nia blokady na ko豉 lub odholowania samochodu zaparkowanego niezgodnie z przepisami na specjalny parking. W Bratys豉wie np. koszt odholowania i parkowania na parkingu policyjnym dla samochodu osobowego wynosi 3500 SKK (plus mandat do 2000 SKK). Za zaparkowanie przez osob nie uprawnion na miejscu wyznaczonym tylko dla inwalid闚 policja mo瞠 na這篡 mandat do wysoko軼i 10 000 SKK. Odholowane mo瞠 zosta r闚nie auto zaparkowane w miejscu niedozwolonym, nawet je郵i nie stanowi utrudnienia dla ruchu. Samodzielne zdemontowanie blokady jest zagro穎ne kar do 1 roku wi瞛ienia. Zdemontowanie blokady i jej zab鏎 zagro穎ny jest kar wi瞛ienia do dw鏂h lat.
Od 1.06.2007 r. obowi您kowe b璠zie przewo瞠nie dzieci do lat 12 w fotelikach samochodowych.

Podr騜owanie po kraju
Nie ma ogranicze. Tury軼i i taternicy w璠ruj帷y w wysokich partiach g鏎 obowi您ani s zg這si tras, przewidywany czas wyprawy w g鏎y i czas powrotu np. w schronisku lub plac闚ce HZS (Horsk z塶hrann slu鞍a). Niezg這szenie si po powrocie przez d逝瞠j ni 6 godzin uznawane jest za bezpo鈔edni pro軸 o pomoc. Od 1 lipca w przypadku akcji ratowniczej poszukiwani b璠 pokrywa jej koszty, chyba 瞠 maj specjalne, komercyjne ubezpieczenie. Nieprzestrzeganie polece HZS (r闚nie Stra篡 Ochrony Przyrody i Stra篡 Le郾ej) mo瞠 zosta ukarane mandatem do 10 000 SKK. Nale篡 bezwzgl璠nie przestrzega okres闚 zamkni璚ia tras i szlak闚 turystycznych dla turyst闚 – od 1 listopada do 15 czerwca. Poza wyznaczonymi szlakami turystycznymi mo積a w璠rowa tylko z licencjonowanym przewodnikiem g鏎skim. Przekraczanie granicy na szlakach turystycznych – poza okresem, gdy jest to oficjalnie dozwolone – jest traktowane jako nielegalne przekroczenie granicy, co grozi zakazem wjazdu na teren S這wacji nawet do 10 lat. Piesze przej軼ia graniczne na niekt鏎ych szlakach turystycznych s zamkni皻e od 1 listopada do 15 czerwca. Obowi您uje zakaz nocowania „na dziko”, na parkingach i przy drogach.
Podr騜uj帷y poci庵iem osobowym lub pospiesznym w grupach minimum sze軼ioosobowych maj mo磧iwo嗆 zakupienia biletu grupowego z odpowiedni zni磬 (osoby do 15 lat – 60 proc. zni磬i, od 15 do 26 lat – 50 proc. i od 26 lat – 20 proc). Bilety grupowe mo積a kupi r闚nie na poci庵i mi璠zynarodowe. Dzieci (dwoje) do 6. roku 篡cia pod opiek osoby doros貫j maj帷ej odpowiedni bilet podr騜uj poci庵ami bezp豉tnie, jednak tylko wtedy, gdy zajmuj jedno miejsce siedz帷e. Za ka盥e nast瘼ne dziecko powinno si wykupi bilet z 50-procentow zni磬. Podr騜uj帷 kolej, mo積a kupi bilet w poci庵u, nale篡 jednak zg這si brak biletu konduktorowi natychmiast po wej軼iu do wagonu. Dop豉ta do biletu zakupionego w poci庵u wynosi 70 SKK, kara za jazd bez wa積ego biletu wynosi 700 SKK.

Bezpiecze雟two
Nie ma szczeg鏊nego zagro瞠nia przest瘼czo軼i.
OBYCZAJE. Nie istniej szczeg鏊ne normy prawne lub zwyczajowe, kt鏎ych nieprzestrzeganie mog這by prowadzi do sytuacji konfliktowych.

Przydatne informacje:

• Na terenie S這wacji dzia豉 kilkadziesi徠 punkt闚, kt鏎e umo磧iwiaj b造skawiczne przekazanie pieni璠zy z Polski (np. Western Union). Us逝gi tego rodzaju 鈍iadcz r闚nie banki, punkty wymiany walut, biura turystyczne itp. Cz窷 punkt闚 czynna jest w soboty i niedziele, natomiast punkty dzia豉j帷e w hotelach czynne s zazwyczaj ca這dobowo. Wiele kantor闚 i niekt鏎e banki wymieniaj r闚nie z這t闚ki. Niekt鏎e kantory pobieraj prowizj za wymian walut – informacja na ten temat najcz窷ciej jest dost瘼na tylko po s這wacku.
• W przypadku niekt鏎ych hoteli, uzdrowisk, us逝g itp. mo積a spotka si ze specjalnymi cenami dla cudzoziemc闚, np. z dwukrotnie wy窺z op豉t ni podano w przewodniku czy ulotce. Stosowanie innych cen za us逝gi dla turyst闚 jest niezgodne z przepisami S這wacji i UE.
• Nale篡 r闚nie zwr鏂i uwag na zasady korzystania z komunikacji miejskiej. W Bratys豉wie bilety zni磬owe przys逝guj tylko studentom studiuj帷ym na bratys豉wskich wy窺zych uczelniach. Studenci-cudzoziemcy, kt鏎zy nie uko鎍zyli 26. roku 篡cia, mog otrzyma w biurach bratys豉wskiego zak豉du komunikacji miejskiej (MHD) specjaln legitymacj, na podstawie kt鏎ej zyskuj prawo do zni磬i.
• Telefony alarmowe: zintegrowany system ratunkowy 112, policja 158, stra miejska (Mestsk pol獳燰 – ca豉 S這wacja) 159 (bezp豉tny), pogotowie ratunkowe 155, stra po瘸rna 150, informacja o numerach telefon闚 na terenie ca貫j S這wacji 1181, g鏎skie pogotowie ratunkowe HZS 18300.
• Bezp豉tne (na koszt abonenta) po陰czenie do Polski: Poland-Direct 0800 00 48 00.
• Numer kierunkowy na S這wacj z Polski: 00421, numer kierunkowy do Bratys豉wy 2, a ze S這wacji do Bratys豉wy 02.


毒鏚這: Ministerstwo Spraw Zagranicznych


Dodaj swoj opini o kraju:

twoje imi:
twoja opinia:


Opinie u篡tkownik闚 o kraju:


  Mapapowi瘯sz 


  Artyku造

  Budapeszt, Bratys豉wa, Wiede
ocena: 3.16
autor: kefirm
 
© przezswiat.pl

zaprzyja幡ione strony: blogi z podr騜y, smspower.pl - darmowa bramka sms