PrzezŚwiat.pl - podróże, wyprawy, relacje, turystyka
 
  Informacje

Zimbabwe: informacje, artykuły, porady, mapa.


Flaga - Zimbabwe

Zimbabwe


ZIMBABWE
(Republika Zimbabwe)
Stolica: Harare
Waluta: dolar Zimbabwe (ZWD), 1 ZWD = 100 centów;
W obiegu zamiast banknotów używane są czeki na okaziciela (zastępujące pieniądze) na równi z banknotami o nominałach 500 ZWD i 1000 ZWD (starych), co kolejno odpowiada 50 centom i 1 ZWD (po denominacji).
1 USD = 250 ZWD (grudzień 2006 r.)
Język urzędowy: angielski

Wiza, przepisy wjazdowe
Wizy pobytowe i tranzytowe obywatele polscy uzyskują w placówkach dyplomatycznych i konsularnych Zimbabwe za granicą lub w głównych granicznych punktach kontroli. Wiza wjazdowa jednokrotna kosztuje 30 USD, dwukrotna – 45 USD. Wymagany okres ważności paszportu przy wjeździe wynosi 3 miesiące. Należy okazać bilet powrotny (lub środki na jego zakup) oraz udokumentowane środki na pokrycie kosztów pobytu (minimalna kwota na 1 dzień pobytu nie jest określona). Decyzje o okresie ważności wizy podejmuje urzędnik imigracyjny na granicy, który może wstemplować wizę jednokrotną lub dwukrotną do 60 dni. Obywatele polscy mieszkający na stałe w krajach regionu Afryki Południowej mogą otrzymać wizy wielokrotne ważne do 6 miesięcy. Wizę wystawioną przez ambasadę lub graniczny punkt kontroli przedłuża szef Centralnego Urzędu Imigracyjnego, jeśli cudzoziemiec przedstawi wiarygodny powód. Kartę tymczasowego pobytu można uzyskać na podstawie zaświadczenia z uczelni bądź firmy, kartę stałego pobytu – tylko w uzasadnionych sytuacjach życiowych (posiadanie współmałżonka obywatela Zimbabwe lub prowadzenie zarejestrowanej działalności gospodarczej i zamieszkiwanie na stałe w Zimbabwe).

Przepisy celne
Przepisy przewidują konfiskatę wywożonych środków płatniczych w walutach obcych większych niż równowartość 1000 USD i 150 000 ZWD w gotówce oraz w czekach na okaziciela. Wwóz waluty obcej przekraczającej 1000 USD powinien być udokumentowany w deklaracji celnej, co zapewni bezpieczny wywóz. Wymiana walut poza bankami jest zabroniona. Myśliwi zamierzający wwieźć broń służącą do polowań powinni uprzednio uzyskać zezwolenie (zwykle załatwiają to biura organizujące polowania). Można wywozić wyroby z kości słoniowej tylko po okazaniu zaświadczenia CITIES (przy zakupie należy żądać takiego zaświadczenia). Od 1 stycznia 2004 r. w cenę towarów wliczany jest podatek VAT, jednak nie ma jeszcze przepisów wykonawczych regulujących kwestie jego zwrotu turystom.

Przepisy prawne
Posiadanie i wwóz wszelkich narkotyków są karalne. Zakazane jest noszenie ubiorów zbliżonych do mundurów wojskowych i policyjnych (szczególnie ubiorów typu battle-dress, panterek itp.). Osoby naruszające to prawo mogą podlegać karze grzywny lub nawet pozbawienia wolności. Należy unikać fotografowania niektórych obiektów (siedziba prezydenta, centra przesyłowe energii elektrycznej, poczta, skupiska ludzi). Na profesjonalną działalność fotograficzną należy mieć zezwolenie Ministerstwa Informacji (zgoda jest wydawana na podstawie złożonego wniosku i po wniesieniu opłaty 300 USD).

Meldunek
Nie ma obowiązku meldunkowego.

Ubezpieczenie
W Zimbabwe nie ma agenta polskich towarzystw ubezpieczeniowych. Zaleca się ubezpieczenia osobowe w renomowanych firmach międzynarodowych. Obowiązkowe jest ubezpieczenie OC (można wykupić krótkoterminową polisę na granicy).

Szczepienia, służba zdrowia
Przy przyjeździe z krajów, w których notowana jest żółta febra lub w których choroba ta jest endemiczna, wymagane jest szczepienie przeciw tej chorobie. Na niżej położonych terenach (np. Victoria Falls, Kariba) występuje duże zagrożenie malarią, szczególnie w od listopada do czerwca; zaleca się lek profilaktyczny mefloquine. Malaria nie występuje w stolicy kraju Harare. Bardzo duża jest zachorowalność na AIDS. W głównych ośrodkach dostęp do opieki medycznej o standardzie europejskim w szpitalach prywatnych jest łatwy. Cena wizyty prywatnej wynosi ok. 45–60 USD, a doba w prywatnym szpitalu kosztuje ok. 150–200 USD.

Informacje dla kierowców
Honorowane jest międzynarodowe prawo jazdy lub – do 90 dni pobytu – polskie prawo jazdy, ale z poświadczonym tłumaczeniem dokumentu na język angielski (wraz ze zdjęciem). Obowiązuje ruch lewostronny. Cena 1 litra benzyny lub oleju napędowego wynosi 1 USD lub 105–120 000 ZWD. Występują braki paliwa, zarówno benzyny, jak i oleju napędowego; aby je kupić, najlepiej uprzednio nabyć talony na paliwo w specjalnych stacjach lub u prywatnych importerów. Kupowanie paliw poza stacjami benzynowymi grozi uszkodzeniem silnika.

Podróżowanie po kraju
Nie ma ograniczeń, jednak nie zaleca się podróżowania po zapadnięciu zmroku. Komunikacja autobusowa jest bezpieczna. Turyści płacą za bilety w walutach wymienialnych.

Bezpieczeństwo
Zagrożenie przestępczością występuje w centrach dwóch największych ośrodków miejskich: Harare i Bulawayo. Zubożenie społeczeństwa spowodowało wzrost zagrożenia przestępczością pospolitą (kradzieże torebek, sprzętu fotograficznego, telefonów komórkowych). Nierzadkie są przypadki kradzieży pieniędzy i paszportów z pokojów hotelowych (dorobienie wejściowej karty magnetycznej przez personel nie stanowi problemu), dlatego lepiej przechowywać je w skrytkach sejfowych w pokojach. Rzadkie są poważniejsze przestępstwa przeciwko zdrowiu i życiu turystów (kilka w 2005 r.). W związku z kryzysem polityczno-społecznym wzrosła liczba napadów z bronią w ręku, których ofiarami są najczęściej właściciele luksusowych pojazdów.

Święta
Obchodzone są święta katolickie, muzułmańskie i lokalne.

Przydatne informacje:

• Wymiana w bankach odbywa się bez ograniczeń tylko w przypadku wymiany na miejscową walutę. Turysta mający oficjalne pokwitowanie wymiany waluty może opłacać usługi turystyczne w walucie miejscowej. Wymiana dolarów Zimbabwe na dolary amerykańskie nie jest możliwa. Wymiana pieniędzy poza oficjalnymi punktami (banki) jest przestępstwem. Osoby proponujące bardzo korzystny kurs wymiany to zwykle oszuści.
• Opłaty w hotelach, parkach narodowych dokonywane są przez turystów wyłącznie w walutach wymienialnych. Próba płacenia w walucie miejscowej jest przestępstwem, chyba że przedstawi się oficjalne pokwitowanie wymiany z banku na odpowiednią kwotę.
• Sklepy czynne są w godzinach od 8.00 do 17.00, spożywcze do 19.00 (sieć Spaar). Niektóre sklepy są otwarte do 20.00. Ceny produktów zbliżone są do cen polskich lub są wyższe.
• Roczna inflacja w grudniu 2006 r. osiągnęła poziom 1300 proc.
• Urzędy pracują od 8.00 do 16.00 z wyjątkiem sobót.
• Ceny noclegów w hotelach wahają się od 50 do 200 USD za dobę. Turyści są obowiązani do opłaty w walutach wymienialnych lub posiadania pokwitowania wymiany z banku.
• W stolicy w rejonie ulic Seventh i Chancellor znajduje się silnie strzeżona przez wojsko siedziba prezydenta kraju. W godzinach 18.00–6.00 wszelki ruch wokół jest wstrzymywany.
• Również w obrębie ogrodu botanicznego znajduje się słabo oznakowana strefa zastrzeżona. Przebywanie w jej pobliżu grozi zatrzymaniem lub nawet aresztowaniem przez służbę bezpieczeństwa, gdyż strefa ta jest częścią ogrodu prezydenckiego. Personel pobierający opłaty za wejście lub wjazd samochodem do ogrodu nie informuje o tym.


Źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych


Dodaj swoją opinię o kraju:

twoje imię:
twoja opinia:


Opinie użytkowników o kraju:


  Mapapowiększ 

© przezswiat.pl

zaprzyjaźnione strony: blogi z podróży, smspower.pl - darmowa bramka sms