Przez安iat.pl - podr騜e, wyprawy, relacje, turystyka
 
  Informacje

Chorwacja: informacje, artyku造, porady, mapa.


Flaga - Chorwacja

Chorwacja


CHORWACJA
(Republika Chorwacji)
Stolica: Zagrzeb
Waluta: kuna chorwacka (HRK), 1 HRK = 100 lipa;
1 EUR = 7,3 HRK; 1 USD = 5,6 HRK
J瞛yk urz璠owy: chorwacki
Inne j瞛yki: serbski, w這ski (Istria)

Wiza, przepisy wjazdowe
Obywatele polscy mog wje盥瘸 do Chorwacji i przebywa w niej bez wiz do 90 dni. Uprawnienie to nie dotyczy os鏏, kt鏎e zamierzaj podj望 prac lub nauk w chorwackich szko豉ch i na uczelniach b康 planuj pobyt sta造. Powinny si one ubiega o specjalne zezwolenie w豉dz chorwackich, b璠帷e podstaw do wydania wiz w przedstawicielstwie dyplomatycznym Chorwacji. Przy wje寮zie nie ma szczeg鏊nych wymog闚 dotycz帷ych okresu wa積o軼i paszportu, jednak瞠 nie mo瞠 by on kr鏒szy ni dozwolony okres pobytu. Od 1 sierpnia 2004 r. w Chorwacji obowi您uj nowe przepisy dotycz帷e systemu wizowego, kt鏎e m.in. zezwalaj obywatelom UE na przekraczanie granicy chorwackiej tak瞠 na podstawie dowod闚 osobistych. Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP pragnie przestrzec, i jest to uregulowanie wewn皻rzne Republiki Chorwacji i przy przekraczaniu granicy chorwackiej na podstawie dowodu osobistego dochodzi do naruszania postanowie prawa polskiego. Tury軼i legitymuj帷y si w Chorwacji tylko dowodem osobistym mog spotka si tak瞠 z innymi problemami lub utrudnieniami, np. przy korzystaniu z bezp豉tnej opieki medycznej w nag造ch przypadkach, z niekt鏎ych us逝g bank闚, poczt czy Western Union. Dlatego te obywatele polscy przy przekraczaniu granicy chorwackiej nadal powinni pos逝giwa si paszportem. Je瞠li przeciw cudzoziemcowi jest prowadzone post瘼owanie karne lub post瘼owanie zwi您ane z wykroczeniem, w豉軼iwe organy mog tymczasowo zatrzyma jego paszport, wydaj帷 w zamian pisemne za鈍iadczenie. 1 grudnia 2005 r. wprowadzono przepisy, kt鏎e zobowi您uj cudzoziemc闚 wje盥瘸j帷ych na terytorium Chorwacji do posiadania 鈔odk闚 finansowych niezb璠nych do pokrycia koszt闚 pobytu, przejazdu i wyjazdu w wysoko軼i minimum 100 EUR (lub r闚nowarto嗆 w walucie wymienialnej) na dzie pobytu, a w przypadku os鏏 maj帷ych potwierdzone zaproszenie od chorwackiej osoby fizycznej lub prawnej albo voucher turystyczny – 50 EUR na dzie. Dokumentami, kt鏎e mog potwierdzi posiadanie przez cudzoziemca takich 鈔odk闚, s: karty kredytowe i bankowe, za鈍iadczenia o posiadaniu 鈔odk闚 p豉tniczych w banku, czeki podr騜ne i ewentualne inne dokumenty potwierdzaj帷e posiadanie niezb璠nych 鈔odk闚 finansowych.

Przepisy celne
Cudzoziemcy mog wwozi do Chorwacji bez op豉t celnych przedmioty niezb璠ne na czas podr騜y b康 wypoczynku turystycznego, a tak瞠 inne rzeczy nie maj帷e przeznaczenia handlowego. Zwolnione z c豉 s: rzeczy u篡tku osobistego, 200 szt. papieros闚, 1 l napoj闚 wysokoprocentowych lub 2 l napoj闚 o zawarto軼i alkoholu do 22%, 1 kg kawy lub herbaty na osob. W zwi您ku z przypadkami ptasiej grypy mog na granicy obowi您ywa zaostrzone przepisy sanitarne (m.in. zakaz przywozu i wywozu produkt闚 z drobiu). Profesjonalny sprz皻 techniczny do u篡tku zawodowego (kamera, odbiornik TV i radiowy, magnetofon) powinien by zg這szony przy wje寮zie. υdzie, jachty, skutery wodne na w豉sny u篡tek mo積a wwozi za okazaniem dowodu w豉sno軼i. Przed korzystaniem z takiego sprz皻u zalecany jest kontakt z najbli窺zym kapitanatem (lu鋘a kapetanija) w celu wykupienia winiet, wniesienia obowi您kowych op豉t, przedstawienia listy za這gi etc. Jedna osoba mo瞠 wwie潭 i wywie潭 walut chorwack do wysoko軼i 15 000 HRK. Obc walut mo積a wywozi bez deklaracji celnej do r闚nowarto軼i 40 000 HRK (ok. 5500 EUR). Do wwozu zwierz徠 konieczne jest za鈍iadczenie weterynaryjne. Cudzoziemcom zwracany jest podatek VAT za towary zakupione w Chorwacji o warto軼i powy瞠j 500 HRK za okazaniem formularza „Czek podatkowy” („Pore隕i 鋀k”) przy wyje寮zie z kraju.

Meldunek
Cudzoziemcy podlegaj obowi您kowi meldunkowemu. Nale篡 go dope軟i w ci庵u 24 godzin po przekroczeniu granicy. Chorwackie osoby prawne i fizyczne zajmuj帷e si 鈍iadczeniem us逝g kwaterunkowych obowi您ane s w ci庵u 12 godzin zg這si pobyt cudzoziemca w豉軼iwym organom.

Ubezpieczenie
Wskazane jest ubezpieczenie na wypadek choroby lub od nast瘼stw nieszcz窷liwych wypadk闚 (NW), a w przypadku podr騜y samochodem, opr鏂z obowi您kowego OC, tak瞠 ubezpieczenie komunikacyjne autocasco (AC).

Szczepienia, s逝瘺a zdrowia
Bezp豉tna opieka medyczna przys逝guje polskim turystom w ograniczonym zakresie – tylko w nag貫j sytuacji, jako pierwsza niezb璠na pomoc ambulatoryjna (wypadek, zas豉bni璚ie). Dotyczy to wy陰cznie opieki lekarskiej – bez koszt闚 lek闚, recept, pobytu w o鈔odku medycznym itp. Aby skorzysta z bezp豉tnej pomocy, nale篡 okaza polski paszport oraz potwierdzi ubezpieczenie. W Chorwacji, nie b璠帷ej cz這nkiem UE, nie jest honorowana Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego. Standardowa prywatna wizyta lekarska kosztuje w granicach 20–30 EUR, doba w szpitalu – ok. 50 EUR (bez koszt闚 operacji oraz lek闚). Apteki czynne s w godz. 8.00–19.00 w dni robocze oraz do godz. 14.00 w soboty; w wi瘯szych miastach dy簑rne apteki czynne s ca陰 dob.

Informacje dla kierowc闚
Chorwacja honoruje polskie prawo jazdy. Turysta powinien mie dow鏚 rejestracyjny pojazdu. Zielona karta nie jest wymagana. Autostrady, kt鏎ych sie jest rozbudowana, s odp豉tne. Od sierpnia 2004 r. w Chorwacji obowi您uje nowy kodeks drogowy, wnosz帷y wiele istotnych zmian w stosunku do poprzednich uregulowa, m.in.:
• zakaz prowadzenia pojazd闚 po spo篡ciu alkoholu (0,0 promila); nieprzestrzeganie tego przepisu grozi kar pieni篹n (od 70 do 400 EUR), odebraniem prawa jazdy na rok lub dwa, ew. kar pozbawienia wolno軼i do 6 miesi璚y;
• obowi您ek prowadzenia pojazd闚 z w陰czonymi 鈍iat豉mi mijania przez ca造 rok (kara ok. 40 EUR);
• zakaz korzystania podczas jazdy z telefonu kom鏎kowego (dozwolona instalacja typu Hands free);
• zaostrzenie kar dla kierowc闚 parkuj帷ych w niedozwolonych miejscach (ten przepis jest rygorystycznie egzekwowany przez chorwack policj drogow, szczeg鏊nie wobec turyst闚; pojazdy parkuj帷e w niedozwolonych miejscach s najcz窷ciej w kr鏒kim czasie odholowywane na parkingi policyjne, a na kierowc闚 nak豉dane s wysokie kary pieni篹ne);
• obowi您ek zapinania pas闚 na wszystkich siedzeniach zaj皻ych przez kierowc i podr騜nych;
• dopuszczalna pr璠ko嗆 pojazd闚 osobowych na drogach publicznych: na autostradach – do 130 km/godz., na drogach szybkiego ruchu – do 110 km/godz., na pozosta造ch drogach – do 90 km/godz., na obszarze zabudowanym – do 50 km/godz.

Podr騜owanie po kraju
Nie ma ogranicze. Nale篡 pami皻a, i podczas podr騜y do Dubrownika i jego okolic przeje盥瘸 si przez terytorium Bo郾i i Hercegowiny.

Bezpiecze雟two
Zagro瞠nie przest瘼czo軼i nie odbiega od sytuacji w innych pa雟twach 鈔odkowej i po逝dniowo-zachodniej Europy. Na nie zabudowanych terenach przygranicznych z Serbi i Czarnog鏎 oraz przy po逝dniowej granicy z Bo郾i i Hercegowin pozosta這 nadal wiele nie rozbrojonych niewypa堯w i min.
Nale篡 unika pozostawiania dokument闚 oraz rzeczy warto軼iowych w hotelach i na campingach oraz w kwaterach prywatnych. Chorwacja nie jest stron mi璠zynarodowej konwencji o odpowiedzialno軼i hoteli za rzeczy wniesione. W sezonie turystycznym kradzie瞠 kieszonkowe zdarzaj si zdecydowanie cz窷ciej.

Przydatne informacje:

• Cudzoziemcy mog realizowa p豉tno軼i kartami bankowymi American Express, Diners Club, Eurocard (MasterCard i VISA) – inne najcz窷ciej nie s honorowane – oraz czekami podr騜nymi wszystkich znanych bank闚 鈍iatowych i agencji turystycznych. Euroczeki oraz czeki bankowe musz by wymienione w chorwackich bankach na kuny. Zagraniczne waluty mo積a wymienia na kuny w kantorach, bankach i na poczcie, a tak瞠 w upowa積ionych agencjach turystycznych i hotelach. Wszystkie te miejsca s oznaczone w j瞛yku chorwackim (Mjenja鋝ica). Nie wykorzystane kuny mo積a ponownie wymieni na jedn z walut zagranicznych. Banki czynne s w dni robocze w godz. 9.00–19.00, w soboty do godz. 13.00. Banki dy簑rne w wi瘯szych miastach czynne s te w niedziele.
• Nurkowanie dozwolone jest jedynie w wyznaczonych akwenach b康 z wykupionym zezwoleniem na nurkowanie poza nimi. W parkach narodowych nurkowanie w zbiornikach wodnych jest zabronione (nie dotyczy to os鏏 maj帷ych specjalne zezwolenie chorwackiego Ministerstwa Ochrony 字odowiska).
• W 2005 r. wesz造 w 篡cie nowe przepisy dotycz帷e 瞠glugi jacht闚 i 瘸gl闚ek na wodach terytorialnych Republiki Chorwacji, znacznie ograniczaj帷e dotychczasowe do嗆 liberalne normy. Przew霩 pasa瞠r闚 niezgodnie z okre郵onymi limitami lub innymi przepisami na jachtach i 這dziach motorowych traktowany jest rygorystycznie: grozi zaj璚iem i przepadkiem jednostki na rzecz skarbu pa雟twa. MSZ doradza polskim 瞠glarzom skorzystanie z informacji zawartych na stronie internetowej www.wehzagreb.com.hr przed rozpocz璚iem sezonu 瞠glarskiego.
• Przestrzega si przed pochopnym korzystaniem z rzekomo atrakcyjnych (wyj徠kowo tanich) ofert biur turystycznych. Oferowany standard us逝g i zakwaterowania cz瘰to rozmija si z rzeczywisto軼i. Tanie biura podr騜y mog utraci p造nno嗆 finansow i nie sp豉ci nale積o軼i stronie chorwackiej, przez co polscy tury軼i mog mie olbrzymie problemy z powrotem do kraju. Zalecana jest tak瞠 ostro積o嗆 przy korzystaniu z ofert turystycznych zamieszczonych na stronach internetowych przez prywatnych w豉軼icieli apartament闚 w Chorwacji, szczeg鏊nie gdy rezerwacja jest zwi您ana z wp豉t zaliczki. Wycofanie zaliczki w przypadku zmiany okresu pobytu (np. jego skr鏂enia) czy w zwi您ku z nieodpowiednim do oferty standardem miejsca zakwaterowania jest cz瘰to niemo磧iwe.


毒鏚這: Ministerstwo Spraw Zagranicznych


Dodaj swoj opini o kraju:

twoje imi:
twoja opinia:


Opinie u篡tkownik闚 o kraju:


  Mapapowi瘯sz 


  Artyku造

  Kr鏒ki przewodnik po Zagrzebiu
ocena: 3.59
autor: lbt
 
© przezswiat.pl

zaprzyja幡ione strony: blogi z podr騜y, smspower.pl - darmowa bramka sms