Przez安iat.pl - podr騜e, wyprawy, relacje, turystyka
 
  Informacje

Francja: informacje, artyku造, porady, mapa.


Flaga - Francja

Francja


FRANCJA
(Republika Francuska)
Stolica: Pary
Waluta: euro (EUR)
J瞛yk urz璠owy: francuski

Przepisy wjazdowe
Obywatele polscy korzystaj z prawa do swobodnego przep造wu os鏏 w ramach Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dokumentem podr騜y uprawniaj帷ym do bezwizowego wjazdu i pobytu (niezale積ie od jego celu) na terytorium Republiki Francuskiej do 90 dni jest paszport b康 dow鏚 osobisty (r闚nie starego wzoru – do ko鎍a 2007 r.). Przed wyjazdem nale篡 si upewni, czy dokument jest w wystarczaj帷o dobrym stanie technicznym i pozwala na stwierdzenie to窺amo軼i (szczeg鏊n uwag w przypadku starszych, ksi捫eczkowych dowod闚 osobistych nale篡 zwr鏂i na aktualno嗆 zdj璚ia).
Te same zasady obowi您uj przy podr騜ach do francuskich departament闚 zamorskich, tj. Gwadelupy, Martyniki, Gujany Francuskiej i Reunion. Natomiast przy wyjazdach na obszar francuskich zamorskich wsp鏊not terytorialnych (poza metropoli i wymienionymi wy瞠j departamentami zamorskimi) na okres przekraczaj帷y 90 dni niezb璠na jest wiza – z wy陰czeniem przypadk闚 prowadzenia w豉snej dzia豉lno軼i gospodarczej lub posiadania zezwolenia na prac na tych terytoriach.
W przypadku pobytu nie przekraczaj帷ego trzech miesi璚y obywatele UE uzyskuj prawo pobytu w innym pa雟twie cz這nkowskim bez 瘸dnych dodatkowych warunk闚 i formalno軼i poza konieczno軼i posiadania wa積ego dowodu to窺amo軼i lub paszportu. Prawo swobodnego przemieszczania si i pobytu uzyskuje te cz這nek rodziny obywatela UE, niezale積ie od jego przynale積o軼i pa雟twowej. Ograniczenia swobodnego przemieszczania si i pobytu mog mie miejsce jedynie z uwagi na zasady polityki bezpiecze雟twa i zdrowia publicznego.
Pobyt powy瞠j 90 dni. Prawo pobytu na okres przekraczaj帷y trzy miesi帷e uzyskuj obywatele UE:
• zatrudnieni lub prowadz帷y dzia豉lno嗆 gospodarcz w goszcz帷ym pa雟twie cz這nkowskim;
• maj帷y wystarczaj帷e 鈔odki na utrzymanie siebie i cz這nk闚 swojej rodziny, aby nie stanowi podczas swego pobytu obci捫enia dla systemu pomocy spo貫cznej goszcz帷ego pa雟twa cz這nkowskiego, oraz maj帷y pe軟e ubezpieczenie zdrowotne;
• przybyli do goszcz帷ego pa雟twa cz這nkowskiego w celu podj璚ia nauki, w tym szkolenia zawodowego, oraz maj帷y pe軟e ubezpieczenie zdrowotne i 鈔odki finansowe na utrzymanie.
W przypadku takiego pobytu pa雟twa cz這nkowskie mog wymaga od obywateli UE jedynie zarejestrowania si w urz璠zie w豉軼iwym dla miejsca pobytu i uzyskania dowodu zarejestrowania si.
Szczeg馧owe informacje dotycz帷e r騜nych form dost瘼u obywateli polskich do francuskiego rynku pracy dost瘼ne s na stronach internetowych Wydzia逝 Promocji Handlu i Inwestycji: www.eco.amb-pologne.fr/. Dodatkowe informacje w wersji elektronicznej s dost瘼ne na stronie internetowej Ambasady RP we Francji: www.ambassade.pologne.net/ oraz na stronie MSZ: www.msz.gov.pl w dziale Informacje konsularne – „Informacje dla obywateli polskich wyje盥瘸j帷ych do innych kraj闚 UE/EOG”.

Przepisy celne
Zgodne z norm unijn. Funkcjonariusze francuskich s逝瘺 celnych mog przeprowadza kontrole na ca造m obszarze Republiki Francuskiej, tak瞠 w mieszkaniach prywatnych.

Przepisy prawne
Za przemyt narkotyk闚 i handel nimi grozi kara do 10 lat pozbawienia wolno軼i. Ww霩 podrobionych artyku堯w znanych firm francuskich jest karany.

Meldunek
We Francji nie ma obowi您ku meldunkowego. Cudzoziemiec jest obowi您any wype軟i kart identyfikacyjn w hotelu. Policja i 瘸ndarmeria s uprawnione do kontrolowania to窺amo軼i cudzoziemc闚.

Szczepienia, s逝瘺a zdrowia
Nie ma zagro瞠 sanitarno-epidemiologicznych, szczepienia nie s obowi您kowe. Obywatele polscy przybywaj帷y do Republiki Francuskiej na pobyt kr鏒kotrwa造 (turystyka, odwiedziny itp.) powinni przed wyjazdem z Polski zaopatrzy si we w豉軼iwym oddziale NFZ w Europejsk Kart Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Je郵i b璠 musieli skorzysta z pomocy miejscowych plac闚ek leczniczych, powinni przedstawi t kart, by udokumentowa prawo do podstawowych 鈍iadcze zdrowotnych. EKUZ uprawnia tylko do korzystania z podstawowych us逝g medycznych, dlatego wyje盥瘸j帷ym za granic zaleca si wykupienie dodatkowych ubezpiecze prywatnych, kt鏎e w razie konieczno軼i pokryj koszty leczenia w szerszym zakresie, jak r闚nie koszty opieki medycznej w prywatnych szpitalach i klinikach. Wskazane jest wykupienie indywidualnego pakietu ubezpieczeniowego, szczeg鏊nie od nast瘼stw nieszcz窷liwych wypadk闚 i koszt闚 leczenia (poza EKUZ). 安iadczenia zapewnione przez EKUZ nie obejmuj tych przypadk闚. Bli窺ze informacje: www.nfz.gov.pl.
Ze wzgl璠u na bardzo wysokie koszty leczenia we Francji (koszt wizyty u lekarza specjalisty waha si od 30 do 70 EUR, a jedna doba leczenia w szpitalu kosztuje 鈔ednio od 600 do 1500 EUR) tury軼i powinni wykupi w kraju dodatkow prywatn polis ubezpieczenia od nieszcz窷liwego wypadku lub nag貫go zachorowania. Wa積e, by polisa pokrywa豉 te koszty hospitalizacji spowodowanej nag造mi objawami przewlek貫j choroby leczonej w kraju (np. chor鏏 kr捫enia, cukrzycy), a w razie 鄉ierci – transport cia豉 do Polski.

Informacje dla kierowc闚
Francja honoruje zar闚no polskie, jak i mi璠zynarodowe prawo jazdy. Obywatele pa雟tw Europejskiego Obszaru Gospodarczego, kt鏎zy osiedlaj si we Francji na sta貫, mog wyst徙i o wymian ich praw jazdy na francuskie, lecz nie jest to obowi您kowe. Obowi您ek wymiany dotyczy jedynie dw鏂h przypadk闚: 1) prawa jazdy uzyskanego w Polsce w drodze wymiany prawa jazdy wydanego przez w豉dze pa雟twa spoza obszaru EOG, 2) pope軟ienia wykroczenia lub przest瘼stwa, kt鏎ego konsekwencj mo瞠 by zawieszenie, odebranie lub anulowanie prawa jazdy b康 utrata punkt闚 karnych. Autostrady we Francji s p豉tne. Dozwolona pr璠ko嗆: 50 km/godz. w terenie zabudowanym, 90 km/godz. w terenie nie zabudowanym, 130 km/godz. na autostradzie (w czasie deszczu 110 km/godz.). Przekroczenie dozwolonych pr璠ko軼i karane jest wysokimi mandatami. W przypadku zatrzymania w takiej sytuacji kierowc闚 cudzoziemskich policja lub 瘸ndarmeria mo瞠 unieruchomi pojazd (zatrzymuj帷 np. dokumenty samochodu) do czasu uregulowania mandatu got闚k na miejscu. Prowadzenie przez kierowc rozm闚 przez kom鏎k jest zabronione. Za nieprzestrzeganie tego zakazu grozi mandat w wysoko軼i 35 EUR. W przypadkach drastycznych lub np. w razie odmowy zap豉cenia mandatu na miejscu sprawa mo瞠 trafi do s康u, kt鏎y mo瞠 na這篡 grzywn w wysoko軼i 150 EUR. U篡wanie zestawu g這郾om闚i帷ego nie jest zabronione, cho mo瞠 podlega karze, je郵i zostanie udowodnione (np. na podstawie billingu), 瞠 mog這 mie zwi您ek z przyczyn wypadku. W autokarach, w kt鏎ych siedzenia dla pasa瞠r闚 wyposa穎ne s w pasy bezpiecze雟twa, istnieje bezwzgl璠ny obowi您ek zapinania ich przez podr騜nych. Kierowcy autokar闚 wycieczkowych i samochod闚 ci篹arowych s obowi您ani do przestrzegania przepis闚 dotycz帷ych czasu pracy i przerw w je寮zie. Nierespektowanie tych zasad karane jest wysokimi grzywnami (od kilkuset do kilkunastu tysi璚y euro). Konsulaty nie maj mo磧iwo軼i op豉cania mandat闚 ani wp造wania na miejscowe w豉dze, by odst徙i造 od wymierzenia kary. Tury軼i polscy przyje盥瘸j帷y do Francji samochodami powinni wiedzie, 瞠 przepisy i orzecznictwo s康owe w sprawach wypadk闚 drogowych sytuuj pieszego na pozycji bardzo uprzywilejowanej. St康 w praktyce, zw豉szcza na drogach du篡ch miast, zjawiskiem powszechnym jest m.in. przechodzenie przez jezdni na czerwonym 鈍ietle. W zwi您ku z tym w du篡ch aglomeracjach zaleca si jazd z niewielk pr璠ko軼i, pozwalaj帷 na zatrzymanie pojazdu w przypadku nag貫go wtargni璚ia pieszego na drog. Zasad ograniczonego zaufania nale篡 stosowa w du篡ch miastach, a zw豉szcza w Pary簑, gdzie miejscowi kierowcy rzadko np. u篡waj kierunkowskaz闚, natomiast do嗆 cz瘰to skr璚aj z prawego pasa jezdni w lewo i odwrotnie. Zasada pierwsze雟twa przejazdu dla pojazd闚 nadje盥瘸j帷ych z prawej strony (m.in. na rondach) jest bezwzgl璠nie obowi您uj帷a, respektowana i egzekwowana zw豉szcza w Pary簑. Poza stolic na rondach pierwsze雟two maj pojazdy znajduj帷e si ju na rondzie (informuj o tym stosowne znaki drogowe).

Bezpiecze雟two
W Pary簑 i w innych du篡ch miastach oraz na Lazurowym Wybrze簑 w miejscach u篡teczno軼i publicznej (metro, szybka kolej podmiejska, muzea, sklepy, pla瞠 na po逝dniu kraju) nale篡 zachowa szczeg鏊n ostro積o嗆 ze wzgl璠u na cz瘰te kradzie瞠 kieszonkowe i drobne rozboje. Nie nale篡 pozostawia dokument闚, pieni璠zy i innych warto軼iowych przedmiot闚 w pokojach hotelowych oraz w samochodach. W du篡ch miastach problemem sta造 si kradzie瞠 dokonywane przez m這docianych przest瘼c闚 poruszaj帷ych si na skuterach i motocyklach. Obserwuj oni jad帷e samochody, w kt鏎ych na siedzeniach znajduj si cenne przedmioty. Kiedy auto zatrzymuje si, np. na czerwonym 鈍ietle, otwieraj drzwi samochodu, pokryw baga積ika albo wybijaj szyb, czasami rozpylaj wewn徠rz gaz 透awi帷y, zabieraj 逝p, po czym uciekaj, cz瘰to jad帷 „pod pr康”. Ofiarami tego rodzaju napad闚 padaj najcz窷ciej samotnie prowadz帷e samoch鏚 kobiety.
Polinezja Francuska. Podr騜uj帷ym zaleca si 郵edzenie lokalnej sytuacji sanitarno-epidemiologicznej. Przed wyjazdem nale篡 zadba o stosowne przygotowanie podr騜y, a w czasie pobytu pami皻a o respektowaniu zasad zachowania si w specyficznych warunkach strefy tropikalnej. Na obszarach tych departament闚 nie ma 瘸dnego polskiego urz璠u konsularnego. W豉軼iwy terytorialnie jest Konsulat Generalny w Pary簑. Z tego wzgl璠u mo磧iwo軼i uzyskania ewentualnej pomocy w razie potrzeby ze strony polskich s逝瘺 konsularnych s ograniczone.


毒鏚這: Ministerstwo Spraw Zagranicznych


Dodaj swoj opini o kraju:

twoje imi:
twoja opinia:


Opinie u篡tkownik闚 o kraju:


  Mapapowi瘯sz 


  Artyku造

  Osiem dni w po逝dniowej Francji...
ocena: 3.09
autor:
"Widz... Gdzie? Przed oczyma duszy mojej."
ocena: 3.79
autor: Annak
Scotland Castle Tour 2009
ocena: 3.08
autor: ania_k
FRANCJA pe軟a uroku!
ocena: 3.23
autor: livias
Prowansja pachn帷a lawend
ocena: 3.08
autor: kraka
Prowansji sen dalszy
ocena: 3.47
autor: kraka
Z Dachu Europy - Mont Blanc
ocena: 3.27
autor:
Pary zimowy
ocena: 3.03
autor: kraka
Disneyland - Pomys na d逝gi weekend
ocena: 3.49
autor:
Wakacje z nap璠em na dwa sanda造!!
ocena: 3.11
autor: Ann-N
 
© przezswiat.pl

zaprzyja幡ione strony: blogi z podr騜y, smspower.pl - darmowa bramka sms