Przez安iat.pl - podr騜e, wyprawy, relacje, turystyka
 
  Informacje

Izrael: informacje, artyku造, porady, mapa.


Flaga - Izrael

Izrael


IZRAEL I OBSZAR PODLEGΧ PALESTY垶KIEJ
WxDZY NARODOWEJ
(ZACHODNI BRZEG I STREFA GAZY)
Stolica: Jerozolima
W豉dze izraelskie ustanowi造 jednostronnie stolic Pa雟twa Izrael w Jerozolimie. Tu mieszcz si niemal wszystkie instytucje centralne. Spo貫czno嗆 mi璠zynarodowa nie uznaje jednak tej decyzji: plac闚ki dyplomatyczne i konsularne wi瘯szo軼i pa雟tw mieszcz si w Tel Awiwie, kt鏎y wraz z s御iednimi miastami wchodz帷ymi w sk豉d Wielkiego Tel Awiwu tworzy najwi瘯sz aglomeracj miejsk Izraela, licz帷 ponad 2 mln mieszka鎍闚.
Waluta: szekel (ILS), 1 ILS = 100 agorot;
1 USD = ok. 4,1 ILS
J瞛yki urz璠owe: hebrajski, arabski
Inne j瞛yki: angielski, rosyjski
Palesty雟ka W豉dza Narodowa kontroluje w ograniczonym zakresie obszar Strefy Gazy i wybranych rejon闚 Zachodniego Brzegu. W przypadku Zachodniego Brzegu dotyczy to w zasadzie palesty雟kich o鈔odk闚 miejskich (Hebron, Betlejem, Ramallah, Nablus, Tulkarem, D瞠nin, Jerycho) oraz ich najbli窺zego s御iedztwa. Z uwagi na sytuacj polityczn nale篡 liczy si z ograniczonym dost瘼em do tych teren闚. Obszar Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy znajduje si w kompetencji Przedstawicielstwa RP przy Palesty雟kiej W豉dzy Narodowej z siedzib w Ramallah. W zakresie funkcji konsularnych Przedstawicielstwo wsp馧dzia豉 z Wydzia貫m Konsularnym Ambasady RP w Tel Awiwie.

Wiza, przepisy wjazdowe
Zgodnie z polsko-izraelsk umow o ruchu bezwizowym obywatele polscy legitymuj帷y si paszportem wa積ym co najmniej 3 miesi帷e mog wje盥瘸 i przebywa na terytorium Izraela bez wizy do 90 dni. Nale篡 zwraca uwag na stemple umieszczane w paszporcie przez s逝瘺y graniczne Izraela. Zdarzaj si bowiem przypadki, 瞠 funkcjonariusze stra篡 granicznej arbitralnie ograniczaj czas pobytu polskich turyst闚, wpisuj帷 na stemplach zgod na kr鏒szy pobyt, np. do 1 miesi帷a lub do 2 tygodni. Na przej軼iu granicznym w Ejlacie ograniczanie pobytu do 1 miesi帷a jest regu陰. O takiej decyzji i jej przyczynach zainteresowani nie s informowani. Przekroczenie okresu dozwolonego pobytu, okre郵onego w stemplu zamieszczonym w paszporcie podr騜nego przez izraelskie s逝瘺y graniczne, mo瞠 by uznane za pobyt nielegalny i spowodowa odmow wjazdu przy kolejnych wizytach.
Ruch bezwizowy nie dotyczy przyjazd闚 w celu podj璚ia pracy, innej dzia豉lno軼i zarobkowej lub pobytu sta貫go. W przypadku pobyt闚 o takim charakterze nale篡 przed przyjazdem do Izraela uzyska odpowiedni wiz w izraelskim przedstawicielstwie konsularnym w kraju sta貫go zamieszkiwania. Przy wje寮zie i wyje寮zie z Izraela miejscowe s逝瘺y graniczne przeprowadzaj kr鏒kie rozmowy na temat celu i charakteru podr騜y oraz zawarto軼i baga簑 podr騜nego. Nale篡 si liczy ze stosunkowo dociekliwymi pytaniami. W豉dze graniczne mog odm闚i prawa wjazdu do Izraela osobom, co do kt鏎ych istnieje podejrzenie, 瞠 faktyczny cel ich przyjazdu jest inny ni deklarowany, jak r闚nie osobom, kt鏎e przebywa造 poprzednio w Izraelu bez wa積ej wizy pobytowej. Odmawia si r闚nie prawa wjazdu osobom, kt鏎ych krewni przebywaj w Izraelu nielegalnie. Dodatkowym warunkiem, od kt鏎ego mo瞠 by uzale積iona decyzja o zgodzie na wjazd do Izraela, jest udokumentowanie posiadania r闚nowarto軼i 100 USD na ka盥y dzie pobytu. Decyzje izraelskich w豉dz granicznych s podejmowane arbitralnie i s nieodwo豉lne. Osoba, kt鏎ej odm闚iono wjazdu do Izraela, jest odsy豉na do kraju, z kt鏎ego przyby豉, tymi samymi liniami lotniczymi. Je郵i ma bilet powrotny – wraca na w豉sny koszt, je郵i ma bilet tylko w jedn stron – na koszt przewo幡ika. Zdarza si, 瞠 z przyczyn organizacyjnych nie jest mo磧iwy powr鏒 do kraju w dniu przylotu, w zwi您ku z czym osoby takie s przez izraelskie w豉dze imigracyjne umieszczane w centrum deportacyjnym na lotnisku na czas niezb璠ny do zorganizowania ich powrotu do kraju. Osoby oczekuj帷e na deportacj maj prawo do kontaktu telefonicznego z plac闚k dyplomatyczno-konsularn.
Obywatele polscy zarejestrowani jako mieszka鎍y obszar闚 podleg造ch Palesty雟kiej W豉dzy Narodowej w przypadku planowania podr騜y zagranicznych powinni liczy si z konieczno軼i podr騜y przez Kair (osoby zamieszka貫 w Strefie Gazy) lub Amman (mieszka鎍y Zachodniego Brzegu). Wynika to z wprowadzonej przez w豉dze izraelskie praktyki uniemo磧iwiaj帷ej wjazd do lub wyjazd z Izraela przez lotnisko Ben Gurion ko這 Tel Awiwu osobom maj帷ym prawo sta貫go pobytu na terytorium podleg造m Palesty雟kiej W豉dzy Narodowej, nawet je郵i maj one obywatelstwo i dokument podr騜y (paszport) innego kraju. Na wyj徠ki od tej zasady mo積a liczy jedynie w przypadkach natury humanitarnej. Ostateczne decyzje w takich sprawach podejmuj w trybie indywidualnym izraelskie w豉dze wojskowe. Decyzje pozytywne nale膨 jednak do rzadko軼i.
Ruch osobowy pomi璠zy terytorium Izraela a obszarami b璠帷ymi w kompetencji Palesty雟kiej W豉dzy Narodowej podlega licznym ograniczeniom. Na wszystkich drogach dojazdowych 陰cz帷ych te terytoria wystawione s izraelskie posterunki wojskowe kontroluj帷e przeje盥瘸j帷e pojazdy i ich pasa瞠r闚. Okresowo, w czasie wzrostu napi璚ia w regionie, przej軼ia te s zamykane i nale篡 liczy si z utrudnieniami przy wje寮zie lub wyje寮zie z tych obszar闚 b康 z brakiem mo磧iwo軼i wjazdu. Obecnie trwa budowa wysokiego muru betonowego oddzielaj帷ego terytorium Izraela od obszar闚 administrowanych przez Palesty雟k W豉dz Narodow. Jeszcze wi瘯szym ograniczeniom podlega ruch osobowy do Strefy Gazy. Na wjazd do i wyjazd ze Strefy Gazy wymagane jest specjalne zezwolenie izraelskich w豉dz wojskowych. Okres oczekiwania na zezwolenie wynosi ok. 7 dni (w przypadku pozytywnej decyzji). Cz瘰t praktyk jest jednak odmowa w豉dz izraelskich wydania cudzoziemcowi zezwolenia na wjazd.
Przy planowaniu podr騜y do kraj闚 s御iaduj帷ych z Izraelem nale篡 wzi望 pod uwag, 瞠 nie istnieje ruch osobowy mi璠zy Izraelem a Libanem i Syri. Ponadto osoby, kt鏎e maj w paszportach stemple izraelskich s逝瘺 granicznych potwierdzaj帷e ich pobyt w Izraelu, nie mog wjecha do tych pa雟tw, nawet je郵i chc si tam uda z terytorium innego kraju. Spo鈔鏚 pa雟tw s御iaduj帷ych – tylko z Egiptem i Jordani utrzymywany jest graniczny ruch l康owy. W praktyce jedynym l康owym przej軼iem granicznym mi璠zy Izraelem a Egiptem jest przej軼ie Ejlat–Taba, natomiast mi璠zy Izraelem a Jordani czynne s dwa przej軼ia graniczne: na p馧nocy Nehar ha-Yarden blisko izraelskiej miejscowo軼i Beit She’an – mostem zwanym Sheikh Hussein (od strony jorda雟kiej), oraz na po逝dniu przej軼ie graniczne Arava, po這穎ne w s御iedztwie izraelskiego miasta Ejlat oraz jorda雟kiego miasta portowego Akaba. Pozosta貫, wykazywane na niekt鏎ych mapach lub w przewodnikach turystycznych przej軼ia graniczne s albo nieczynne, albo nie s逝膨 do obs逝gi ruchu turystycznego. Do przej嗆 tego typu nale篡 most Allenby w pobli簑 miasta Jerycho administrowanego przez Palesty雟k W豉dz Narodow, zwany od strony jorda雟kiej mostem kr鏊a Husajna. Most ten nie jest traktowany jako mi璠zynarodowe przej軼ie graniczne dla ruchu turystycznego mi璠zy Izraelem a Jordani.

Przepisy celne
Do Izraela turysta mo瞠 wwie潭 w got闚ce 鈔odki finansowe w dowolnej walucie. Warto嗆 dopuszczalnej do wwozu i wywozu kwoty w got闚ce nie mo瞠 przekroczy 80 000 szekli (obecnie ok. 19 500 USD). Ww霩 i wyw霩 wi瘯szych kwot wymaga zezwolenia. Restrykcyjne przepisy fitosanitarne nie pozwalaj wwozi 篡wno軼i, ro郵in i chemikali闚. Ograniczeniom podlega r闚nie ww霩 篡wych zwierz徠 – zar闚no domowych, jak i u篡tkowych. Ww霩 i wyw霩 zwierz徠 domowych (np. psy, koty) podlega przepisom mi璠zynarodowym. Ponadto zakazuje si wwozu stylizowanych monet, matryc do ich produkcji oraz urz康ze i automat闚 do gier hazardowych. Ograniczeniami obj皻y jest r闚nie ww霩 napoj闚 alkoholowych (o zawarto軼i alkoholu poni瞠j 40 proc. – do 2 l, powy瞠j 40 proc. – 1 l), papieros闚 (400 szt.) i perfum (250 ml). Zakazany jest ww霩 substancji narkotycznych.

Meldunek
Nie ma obowi您ku meldunkowego. Z uwagi na zdarzaj帷e si uliczne kontrole izraelskich s逝瘺 imigracyjnych i policji cudzoziemcy powinni stale mie przy sobie dokumenty podr騜y. Osoba nie maj帷a przy sobie dokumentu potwierdzaj帷ego legalno嗆 jej pobytu w Izraelu mo瞠 zosta przez miejscowe s逝瘺y zatrzymana do wyja郾ienia jej statusu w tym kraju. Osoby przebywaj帷e w Izraelu nielegalnie (d逝瞠j ni okres, na kt鏎y w豉dze izraelskie wyda造 zgod) mog by zatrzymane, osadzone w areszcie deportacyjnym, a nast瘼nie wydalone z Izraela w trybie policyjnym.

Ubezpieczenie
Polisy polskich towarzystw ubezpieczeniowych s uznawane. Ze wzgl璠u na bardzo wysokie koszty us逝g medycznych warto wykupi w kraju stosowne ubezpieczenia. Ubezpieczenia komunikacyjne s obowi您kowe. Osoby wje盥瘸j帷e do Izraela pojazdami mechanicznymi powinny mie mi璠zynarodow polis ubezpieczenia od odpowiedzialno軼i cywilnej (tzw. green card).

Szczepienia, s逝瘺a zdrowia
Szczepienia ochronne nie s obowi您kowe. Nie ma szczeg鏊nych zagro瞠 sanitarno-epidemiologicznych. Nale篡 przestrzega elementarnych zasad higieny. Cho woda z wodoci庵闚 miejskich jest zdatna do picia bez przegotowania, zalecane jest u篡wanie wody butelkowanej. Istnieje powszechny dost瘼 do opieki medycznej. Us逝gi medyczne s na wysokim poziomie. Cena wizyty lekarskiej to ok. 100 USD, wizyty u specjalisty – od 200 USD. Doba pobytu w szpitalu kosztuje do 1000 USD, w zale積o軼i od 鈍iadczonych us逝g medycznych.

Informacje dla kierowc闚
Izrael honoruje prawo jazdy wydane przez w豉dze polskie oraz mi璠zynarodowe prawo jazdy przez okres 90 dni od wjazdu. Przy d逝窺zym (uzasadnionym) pobycie nale篡 uzyska dokument izraelski. Procedura wymaga t逝maczenia krajowego prawa jazdy na j瞛yk hebrajski, wniesienia op豉t i zdania egzaminu praktycznego. Wydawane s dwa rodzaje prawa jazdy: na samochody z automatyczn skrzyni bieg闚 oraz na samochody z r璚zn skrzyni bieg闚. Aby wynaj望 samoch鏚 lub motocykl, niezb璠ne jest prawo jazdy oraz (w wi瘯szo軼i firm wynajmuj帷ych samochody) karta kredytowa znanej sieci (VISA, MasterCard itp.). Zazwyczaj firmy miejscowe oferuj samochody z automatyczn skrzyni bieg闚. Wypo篡czonym w Izraelu samochodem mo積a porusza si tylko po terytorium tego pa雟twa. Wypo篡czalnie nie zezwalaj na wjazd ich samochodami na terytorium Zachodniego Brzegu oraz Strefy Gazy, pozostaj帷ych si w kompetencji Palesty雟kiej W豉dzy Narodowej.

Podr騜owanie po kraju
Na terenach podleg造ch Palesty雟kiej W豉dzy Narodowej mo瞠 dochodzi do star zbrojnych, demonstracji i zamieszek. Strefa Gazy i g堯wne palesty雟kie o鈔odki miejskie na Zachodnim Brzegu (m.in. Betlejem, Hebron, Jerycho, Nablus, D瞠nin) bywaj okresowo niedost瘼ne dla turyst闚, a stale stanowi terytorium, na kt鏎ym przebywanie wi捫e si z podwy窺zonym ryzykiem. Wjazd do Strefy Gazy wymaga zezwolenia w豉dz izraelskich – uzyskanie go nie jest 豉twe, a procedura mo瞠 trwa kilka, a nawet kilkana軼ie dni. Tury軼i planuj帷y odwiedzi tereny podleg貫 Palesty雟kiej W豉dzy Narodowej winni wzi望 pod uwag ryzyko z tym zwi您ane; wyjazd mo瞠 przy tym nie by mo磧iwy w zaplanowanym przez turyst terminie. Okresowo zagro瞠nie bezpiecze雟twa mo瞠 wyst瘼owa tak瞠 na pozosta造m obszarze podleg造m Palesty雟kiej W豉dzy Narodowej, tj. na Zachodnim Brzegu, a tak瞠 we wschodniej cz窷ci Jerozolimy i w niekt鏎ych miastach Izraela (np. Nazaret). Zdarzaj si przypadki ostrzelania i obrzucania kamieniami samochod闚. Na Wzg鏎zach Golan nie nale篡 schodzi z dr鏬 i wytyczonych szlak闚 z uwagi na miny. Szczeg鏊n ostro積o嗆 trzeba zachowa na drogach i podczas wycieczek pieszych w okresie gwa速ownych opad闚 (stycze–marzec), kiedy zdarza si, 瞠 rw帷e potoki niszcz drogi lub uniemo磧iwiaj przejazd. Odnosi si to r闚nie do dr鏬 po這穎nych nad Morzem Martwym, kt鏎e mog by okresowo zamykane z uwagi na zagro瞠nie powodzi lub lawinami b這tno-kamiennymi.

Bezpiecze雟two
Napi皻a sytuacja polityczna wzmaga zagro瞠nie zamachami terrorystycznymi, co dotyczy praktycznie ca貫go terytorium Izraela. Trzeba bezwzgl璠nie stosowa si do wymog闚 i zalece w豉dz dotycz帷ych zachowania 鈔odk闚 bezpiecze雟twa (np. rewizje toreb przy wej軼iu do sklep闚 i restauracji) oraz by przygotowanym na szczeg馧ow kontrol baga簑 przy wyje寮zie z Izraela. Z tego wzgl璠u na lotnisku nale篡 by co najmniej 3 godziny przed planowanym wylotem.
Zagro瞠nie przest瘼czo軼i kryminaln nie jest natomiast wysokie. Z uwagi na zdarzaj帷e si kradzie瞠 kieszonkowe szczeg鏊n ostro積o嗆 nale篡 zachowa w miejscach zat這czonych i cz瘰to odwiedzanych przez turyst闚 (tak瞠 na pla瘸ch).

Religia, obyczaje
Izrael jest krajem wielu religii, cho dominuje judaizm. Normy zwyczajowe nakazuj respektowanie odmiennych rytua堯w i sposob闚 zachowania. Nie nale篡 manifestowa swojej odmienno軼i, szczeg鏊nie w czasie 鈍i徠 religijnych. Tury軼i zwiedzaj帷y miejsca zamieszkiwane przez ortodoksyjnych wyznawc闚 judaizmu powinni by odpowiednio ubrani (d逝gie spodnie, d逝gie sp鏚nice, d逝gie r瘯awy). Niewskazane jest poruszanie si samochodem w tych rejonach w czasie szabasu. Nie nale篡 r闚nie odwiedza miejsc kultu, je郵i nie godz si na to uczestnicy uroczysto軼i religijnych, ani te fotografowa tych os鏏 bez ich zgody. Podobne zasady dotycz zachowania w miejscach kultu innych religii – w meczetach i ko軼io豉ch.

Przydatne informacje:

• W okresie szabasu, tj. od pi徠ku wiecz鏎 do soboty wiecz鏎, komunikacja w Izraelu jest ograniczona, a niekt鏎e ulice s zamykane – nale篡 to uwzgl璠ni w planach wycieczkowych. W tym czasie nie dzia豉j r闚nie instytucje, a wi瘯szo嗆 sklep闚 jest zamkni皻a. W 鈍i皻o Jom Kipur w ca造m Izraelu ustaje na wszystkich drogach, w miejscowo軼iach i oraz poza nimi, ruch samochodowy i motocyklowy. Kierowcy pr鏏uj帷y porusza si w闚czas samochodem musz si liczy z mandatem policyjnym lub obrzuceniem samochodu kamieniami. Ze wzgl璠u na zagro瞠nie atakami terrorystycznymi nale篡 w miar mo積o軼i unika poruszania si 鈔odkami komunikacji publicznej.
• W okresie ramadanu w Strefie Gazy i w miastach palesty雟kich na Zachodnim Brzegu, w kt鏎ych wi瘯szo嗆 stanowi ludno嗆 muzu軛a雟ka (opr鏂z Betlejem), a tak瞠 w arabskiej dzielnicy Starego Miasta w Jerozolimie nale篡 od wschodu do zachodu s這鎍a unika publicznego spo篡wania posi趾闚, picia napoj闚 i palenia tytoniu.


毒鏚這: Ministerstwo Spraw Zagranicznych


Dodaj swoj opini o kraju:

twoje imi:
twoja opinia:


Opinie u篡tkownik闚 o kraju:


  Mapapowi瘯sz 


  Artyku造

  Jerozolima w豉snymi 軼ie磬ami
ocena: 3.17
autor:
 
© przezswiat.pl

zaprzyja幡ione strony: blogi z podr騜y, smspower.pl - darmowa bramka sms