PrzezŚwiat.pl - podróże, wyprawy, relacje, turystyka
 
  Informacje

Liberia: informacje, artykuły, porady, mapa.


Flaga - Liberia

Liberia


LIBERIA
(Republika Liberii)
Stolica: Monrowia
Waluta: dolar liberyjski (LRD), 1 LRD = 100 centów;
1 USD = 57,5 LRD
Język urzędowy: angielski

Wiza, przepisy wjazdowe
Obywatele polscy udający się do Liberii muszą mieć wizę, o którą należy ubiegać się w jednej z ambasad Liberii, np. w Bonn, Brukseli, Paryżu, Londynie lub w krajach sąsiednich. Koszt wizy jednorazowej wynosi 30 USD, wizy wielokrotnej rocznej – ok. 70 USD. Formalnie nie wymaga się posiadania określonych kwot pieniędzy, ale służby imigracyjne mogą pytać o środki finansowe na czas pobytu.

Ubezpieczenie
Zagraniczne ubezpieczenia nie są honorowane.

Szczepienia, służba zdrowia
Obowiązkowe jest szczepienie przeciw żółtej febrze, potwierdzone wpisem do międzynarodowej książeczki zdrowia (podróżujący może być proszony o jej okazanie na lotnisku), zalecane są szczepienia przeciw cholerze oraz żółtaczce typu A i B. Przez cały rok istnieje zagrożenie malarią. Duże zagrożenie zachorowalnością na tzw. choroby brudnych rąk. Należy przestrzegać ogólnych zasad higieny tropikalnej: unikać picia nie przegotowanej wody i jedzenia owoców ze skórką, często myć ręce itp. Nie zaleca się kąpieli w stałych zbiornikach wodnych z powodu znacznego ryzyka zachorowania na bilharcjozę. Uwaga: infrastruktura medyczna w zasadzie nie istnieje.

Podróżowanie po kraju
Po Liberii można podróżować tylko samochodem terenowym z napędem na cztery koła. Odradza się wyprawy do regionów północnych, gdzie do niedawna trwały działania wojenne. Czynne są połączenia autobusowe, lecz najwygodniejsze i najbardziej powszechne są taksówki. Po wieloletniej wojnie domowej trwa odbudowa infrastruktury kraju.

Bezpieczeństwo
Wyjazdy do Liberii stanowczo odradzamy. Jeśli podróż jest konieczna, należy pamiętać, że kraj ten przez wiele lat nękany był działaniami wojennymi i sytuacja nie jest całkowicie stabilna. Przed przyjazdem należy koniecznie zapoznać się z aktualną sytuacją. Zaleca się przebywanie głównie w stolicy. Zagrożenie przestępczością wszelkiego rodzaju jest bardzo duże, często zdarzają się rabunki. Sytuacja gospodarcza kraju jest zła. Policja nie ma możliwości udzielenia pomocy w razie kradzieży. Problemem może być pomoc służb konsularnych w przypadku utraty dokumentów czy pieniędzy, gdyż w Monrowii jest tylko kilka przedstawicielstw zagranicznych, a ich personel jest ograniczony do minimum.

Przydatne informacje:

• Najkorzystniej jest wwozić dolary amerykańskie, które można wymienić w każdym banku i które często traktowane są jako równorzędny środek płatniczy.
• Ceny w stolicy są wysokie, np. doba w hotelu kosztuje od 100 do 250 USD.
Nie ma polskiej placówki dyplomatycznej. Liberia podlega kompetencji terytorialnej Ambasady RP w Dakarze (Senegal).
LIBIA
(Wielka Libijska Arabska Dżamahirija Ludowo-Socjalistyczna)
Stolica: Trypolis
Waluta: dinar libijski (LYD);
1 EUR = 1,70 LYD; 1 USD = 1,35 LYD (przybliżony kurs bankowy)
Język urzędowy: arabski
Inne języki: angielski, włoski

Wiza, przepisy wjazdowe
Istnieje obowiązek wizowy – dotyczy to zarówno wiz pobytowych, jak i tranzytowych. Nie ma możliwości uzyskania indywidualnych wiz na przejściach granicznych; wizy takie mogą uzyskać jedynie zorganizowane grupy turystyczne, które zawarły umowy z miejscowym biurem podróży. Obywatele RP mogą ubiegać się – poza wizami z prawem do pracy oraz wizami pobytowymi dla osób towarzyszących – o wizy w celu odwiedzin (na podstawie tzw. poparcia wizowego, nadesłanego do Ambasady Libii w Warszawie z Centralnego Urzędu Imigracyjnego). Wizy turystyczne, ostatnio coraz częściej wydawane, można uzyskać na podstawie aplikacji wizowej oraz potwierdzonego udziału w zorganizowanej imprezie turystycznej lub zaproszenia od obywatela libijskiego. Przy ubieganiu się o wizę turystyczną libijski urząd konsularny może zażądać okazania ważnego biletu powrotnego do Polski. Libijskie władze graniczne z reguły nie żądają okazania biletów przy przekraczaniu granicy. Wymagany okres ważności paszportu wynosi jeden rok. Posiadanie w paszporcie wizy izraelskiej uniemożliwia otrzymanie wizy libijskiej.

Przepisy celne
Formalnie istnieje wymóg posiadania przy wjeździe równowartości kwoty 500 USD. Wwożenie walut zagranicznych w ilości przekraczającej tę kwotę jest dozwolone jedynie na podstawie deklaracji dewizowej. Pieniądze można wymieniać legalnie w bankach – warunkiem jest posiadanie deklaracji dewizowej. Nielegalne transakcje dewizowe grożą konfiskatą środków i/lub grzywną, a procedury wymiaru sprawiedliwości są zwykle bardzo długotrwałe i uciążliwe. Obowiązuje bezwzględny zakaz – pod karą wysokiej grzywny i/lub aresztu – wwożenia, posiadania i spożywania wszelkich napojów alkoholowych oraz narkotyków pod każdą postacią. W Libii obowiązuje absolutna prohibicja. Posiadanie nawet jednej puszki piwa lub odrobiny narkotyku może narazić podróżującego na ogromne kłopoty. Wwożenie lekarstw z domieszką narkotyku należy ograniczyć do przypadków absolutnie koniecznych i w ilości proporcjonalnej do planowanego pobytu. Zakazem wwozu objęte są również: mak, wieprzowina (nawet w puszkach) i zagraniczna prasa, zwłaszcza ilustrowana. Sprzęt elektroniczny, taki jak kamery wideo, aparaty fotograficzne, radiomagnetofony, komputery osobiste etc., należy samemu zgłosić przy wjeździe i dopilnować pisemnego potwierdzenia ich wwozu, co pozwoli uniknąć trudności przy ich wywozie z Libii. W przypadku komputerów, dyskietek i innych nośników informacji należy wziąć pod uwagę, że ich wwiezienie do Libii możliwe jest po uprzednim sprawdzeniu zawartych w nich danych. Dlatego też odradza się ich przywożenie.

Meldunek
W terminie siedmiu dni od daty przekroczenia granicy należy się zameldować. Formalności związane z zameldowaniem osób mieszkających w hotelu załatwia jego obsługa. Zameldowanie odnotowywane jest w paszporcie i sprawdzane przy wyjeździe. Brak meldunku powoduje z reguły zawrócenie z granicy.

Ubezpieczenie
Polisy obcych towarzystw ubezpieczeniowych (poza ogólnoarabskim ubezpieczeniem OC – tzw. pomarańczową kartą) nie są honorowane.

Szczepienia, służba zdrowia
Szczepienia nie są wymagane. Jedyne zagrożenie sanitarno-epidemiologiczne stanowi ameboza, zwłaszcza gdy korzysta się z usług przydrożnych barów, je nie myte warzywa i owoce, pije wodę niezdatną do picia.
Można korzystać z publicznych i prywatnych zakładów opieki zdrowotnej (dostępne są w każdym mieście). Koszt jednej doby w szpitalu wynosi od 100 LYD, nie licząc zabiegów i lekarstw. Porada lekarza internisty kosztuje od 5 do 20 LYD.

Informacje dla kierowców
Międzynarodowe prawo jazdy nie jest obowiązkowe. Zarówno z międzynarodowego, jak i polskiego prawa jazdy można korzystać (po przetłumaczeniu dokumentu na język arabski i stosownym poświadczeniu w polskim urzędzie konsularnym i w libijskim MSZ) przez trzy pierwsze miesiące pobytu w Libii. Przy dłuższym pobycie należy uzyskać libijskie prawo jazdy, wydawane na podstawie dotychczas posiadanego dokumentu i pozytywnej opinii lekarza okulisty. Do prowadzenia pojazdu wymagane jest ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, wykupywane na przejściach granicznych jednocześnie z opłatą za tymczasowe tablice rejestracyjne. Wszelkie napisy na drogach, nazwy miejscowości, niektóre znaki drogowe itp. są wyłącznie w języku arabskim.

Podróżowanie po kraju
Poza pasem wybrzeża (od granicy z Tunezją do granicy z Egiptem) znajdują się liczne tereny wojskowe i przemysłowe (w tym pola naftowe) o ograniczonym dostępie dla cudzoziemców. Informacje o możliwościach poruszania się w danym rejonie można uzyskać – niestety, głównie w języku arabskim – na posterunkach policji drogowej. Policja służy praktyczną radą i pomocą, nie można jednak kwestionować jej uwag i wskazówek.

Bezpieczeństwo
Z uwagi na zagrożenie przestępczością pospolitą (kradzieże, napady na samochody) obcokrajowcy powinni unikać – zwłaszcza w nocy – samotnego (np. jeden samochód) podróżowania poza miasta, przebywania na dzikich plażach w małych grupach oraz noclegów w podrzędnych hotelach.

Religia, obyczaje
Należy przestrzegać muzułmańskich norm zwyczajowych dotyczących ubioru (nie toleruje się krótkich strojów kobiecych oraz męskich szortów w miejscach publicznych) oraz wystrzegać się wyzywającego zachowania.

Przydatne informacje:

• Z reguły bez problemu można porozumieć się w języku angielskim, w urzędach obowiązuje natomiast wyłącznie język arabski.
• Miejscowa ludność jest zwykle bardzo życzliwie nastawiona do cudzoziemców, ale np. samotne kobiety powinny zachowywać w ewentualnych kontaktach z mężczyznami daleko idącą powściągliwość.
• Wiele restrykcji wiąże się z fotografowaniem i filmowaniem w miejscach publicznych. Nie dotyczą one wybranych miejsc o charakterze typowo turystycznym (np. kompleksy zabytków greckich i rzymskich – po wniesieniu odpowiedniej opłaty, ok. 5 LYD za jeden aparat fotograficzny i 10 LYD za kamerę wideo). W razie najmniejszych wątpliwości należy upewnić się (najlepiej u policjanta), czy można zrobić zdjęcie.


Źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych


Dodaj swoją opinię o kraju:

twoje imię:
twoja opinia:


Opinie użytkowników o kraju:


  Mapapowiększ 

© przezswiat.pl

zaprzyjaźnione strony: blogi z podróży, smspower.pl - darmowa bramka sms